Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Podpisanie porozumienia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2019 - 31.05.2019

Zarząd Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach zdecydował wystąpić z wnioskiem o pozyskanie dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 2019 z przeznaczeniem na zakup ciągnika ogrodniczego. Urząd Miasta przyjął nasz wniosek i w dniu 24 maja podpisano porozumienie określające zasady współpracy pomiędzy Miastem Siedlce a ROD w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu w ramach „MIAD 2019”. Porozumienie podpisali Prezydent Miasta Andrzej SITNIK oraz Prezes Zarządu Jerzy PSTRAGOWSKI i I wiceprezes Krzysztof CZYŻEWSKI.

Miasto Siedlce na podstawie informacji z ROD przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wnioski o dofinansowanie złożyły także inne siedleckie ogrody działkowe.

ROD „Witamina” ubiega się o dofinansowanie zakupu oraz montaż drewnianego domku na narzędzia, ROD „Kolejarz” zakup rębaka do gałęzi i

4 kamer do monitoringu, ROD „Zacisze” modernizacja instalacji elektrycznej, a ROD „Wiarus-Rozrywka” założenie monitoringu obejmującego parking ogrodu i biuro zarządu oraz zakup rębaka do gałęzi.

Krajowy Instruktor Fachowy

Marek Golec

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.