Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenia dla instruktorów SSI w Giżycku i Iławie - 31.05.2019

W Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD odbyły się pierwsze w tym sezonie szkolenia dla Instruktorów Ogrodowych SSI oraz członków zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, kontynuujące przyjęty rok wcześniej Otwarty Program Rozwoju. Zgodnie z przyjętym podziałem rejonowym (na okręg szkoleniowy w Giżycku, Iławie i Olsztynie), w dniach 24.05 i 25.05.2019 r. odbyły się szkolenia w Giżycku i Iławie.

W szkoleniu w Giżycku, które miało miejsce w ROD „Kormoran”, udział wzięło 17 osób z poszczególnych ogrodów regionu wschodniego Okręgu WM PZD.
Głównym tematem szkolenia Instruktorów było przybliżenie tematyki ekologii w ogrodach. Przybliżono zagadnienie wzajemnego oddziaływania na siebie człowieka i przyrody, nawadniania upraw w ogrodach oraz kompostowania. Tematyka ta wpisuje się w rolę PZD jako miejsca zachowania bioróżnorodności oraz ochrony środowiska.
Uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe w postaci broszur i ulotek opracowanych przez KR PZD oraz instruktora etatowego OWM PZD.
W spotkaniu uczestniczyli jako prowadzący Stanisław Opaliński, przewodniczący Komisji Oświatowo-Modernizacyjnej OWM PZD, Stanisław Jurczak, członek Komisji Oświatowo – Modernizacyjnej i Instruktor Krajowy SSI oraz Sebastian Borzymowski, instruktor ds. ogrodniczych OWM PZD.


Tematyka szkolenia okazała się bardzo ciekawa, gdyż wywołała dyskusję, m.in. na temat stosowania środków ochrony roślin (w tym glifosatu), na temat oszczędzania wody na działkach oraz jak w poszczególnych przypadkach kompostować odpady organiczne.
Na koniec szkolenia dodatkowo doszło do dyskusji na tematy bieżące, m. in. dotyczące problemu odpadów na ROD.
Również dnia następnego (25.05.2019), w ROD „Grządka” w Iławie, szkolenie przyciągnęło zainteresowanych, o czym świadczy duża liczba uczestników (35 osób z regionu południowo - zachodniego). 
Gospodarz szkolenia, Pan Jan Kamiński pełniący funkcje prezesa ROD „Grządka” oraz wiceprzewodniczący Okręgowego Zarządu OWM PZD, wracał szczególna uwagę na proces szkolenia i dokształcania Społecznej Służby Instruktorskiej. Podkreślono modernizowanie ogrodów oraz wdrażanie „Otwartego Programu.
Tematyka szkolenia była identyczna, jak w Giżycku. W ramach szkoleń dla Instruktorów chcemy, aby tematyka w każdym ośrodku szkoleniowym była taka sama. Szkolenie przeprowadzili Stanisław Opaliński, przewodniczący Komisji Oświatowo-Modernizacyjnej OWM PZD, Stanisław Jurczak, członek Komisji Oświatowo – Modernizacyjnej i Instruktor Krajowy SSI oraz Sebastian Borzymowski, instruktor ds. ogrodniczych OWM PZD.
Dyskusja w Iławie, także się odbyła i nie dotyczyła tylko i wyłącznie tematyki szkolenia, ale również bieżących problemów Instruktorów Ogrodowych. Pytania dotyczyły m. in. spalania odpadów i ich wyrzucania, ochrony roślin, problemów z wodą w czasie suszy.
Dziękujemy za liczne stawienie się. Zapraszamy na następne szkolenia organizowane przez OWM PZD. Zapraszamy również ROD z rejonu centralnego do udziału w szkoleniu w Olsztynie, dnia 31.05.2019 r. w ROD „Armii Krajowej” w Olsztynie.
Szczególne podziękowania należą się gospodarzom szkoleń – p. Mirosławowi Sielewiczowi z ROD „Kormoran” i p. Janowi Kamińskiemu za udostępnienie budynków i organizacje techniczną spotkania.

Sebastian Borzymowski
Instruktor ds. ogrodniczych
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.