Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

RATUJ PSZCZOŁY!! - jak wykonywać opryski aby nie szkodzić owadom zapylającym? - 29.05.2019

1) Zabiegi z użyciem środków ochrony roślin powinny być wykonywane poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw.

2) Nie wykonujemy oprysków przy wietrznej pogodzie (powyżej 4m/s).

3) Przestrzegamy zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin

Przykładowe hasła umieszczane na etykiecie:
“Niebezpieczne dla pszczół / W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia / Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek / Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu / Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty / Usuwać chwasty przed kwitnieniem / Nie stosować przed (określić czas)”.

4) Nie opryskujemy roślin pokrytych spadzią.

5) Nie zanieczyszczamy wód, takich jak: rowy melioracyjne, zbiorniki śródpolne i inne środkami ochrony roślin, ponieważ mogą one stanowić źródło wody dla zapylaczy.

6) Wiele kwitnących gatunków chwastów już od wczesnej wiosny, np. gwiazdnica pospolita, stanowią pożytek dla pszczół i wykonywane w takiej sytuacji zabiegi muszą być traktowane tak jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,

Dlaczego to takie ważne?

Pszczoły i inne owady zapylające stanowią integralną część ekosystemów. Odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin uprawnych i dzikiej flory. Szacuje się, że około 78% wszystkich gatunków roślin występujących na ziemi jest owadopylna (w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych). Tak więc zapylenie przez owady zapewnia przede wszystkim przetrwanie większości gatunków świata ożywionego.


Z roślin ogrodniczych pszczoły zapylają około 140 gatunków, w tym 15 gatunków drzew owocowych i krzewów, a ponad 60 gatunków uprawnych roślin leczniczych korzysta z pomocy pszczół. Praca owadów zwiększa ilość i jakość plonu, co jest szczególnie istotne w przypadku gatunków roślin takich jak np. rzepak (do 30%), jabłoń ( do.90%), agrest (do 70%), czy truskawki (do. 20 %).

Opracował:
instruktor ds. ogrodnictwa
inż. arch. krajobrazu Filip Roman
na podstawie materiałów
Instytutu Ochrony Roślin -
Państwowego Instytutu Badawczego

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.