Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Czy na działce w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym można prowadzić hodowlę pszczół? - 08.05.2019

W trakcie jednej z kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD zadano pytanie – czy na sąsiedniej działce oraz czy w ogóle na działce w ROD można prowadzić hodowlę pszczół?

Odpowiedź może być tylko jedna – nie wolno tego czynić. Ktoś może jednak stwierdzić, że obecność pszczół jest bardzo potrzebna i wręcz pożądana przy zapylaniu roślin. Tak to prawda, ale jednak należy zdawać sobie sprawę, że hodowla pszczół na działce w ROD będzie w istotny sposób naruszać bezpieczeństwo i spokój działkowców.

Regulamin ROD w jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości sposób precyzyjnie uregulował hodowlę pszczół w ogrodzie. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 37 Regulaminu ROD hodowlę pszczół można prowadzić tylko i wyłącznie w zbiorowej pasiece i to pod warunkiem, że Walne Zebranie wyrazi na to zgodę w formie uchwały. Wynika z tego, że nie można na działce prowadzić hodowli w formie indywidualnych uli.

Pasieka zbiorowa zgodnie z § 37 ust.3 Regulaminu ROD „jest to wydzielona na ten cel część terenu ogólnego ROD, odizolowana od pozostałej części ROD żywopłotem wysokim lub ekranem o wysokości nie mniejszej niż 3 metry.”.

Tak więc każdy działkowiec chcący prowadzić hodowlę pszczół może to czynić tylko w zbiorowej pasiece w sposób zapewniający bezpieczeństwo innym działkowcom (§ 37 ust.4 Regulaminu ROD).

Pamiętać także należy, że zgodnie z § 37 ust.5 Regulaminu ROD działkowcy prowadzący hodowlę pszczół w zbiorowej pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy a nadzór nad ich działalności sprawuje Zarząd ROD zgodnie z § 37 ust.6 Regulaminu ROD.

Działkowcy chcący prowadzić taką hodowlę powinni także pamiętać, aby miejsce takiej pasieki było bogate przyrodniczo, z dużą liczbą roślin – użytków pszczelich. Powinno być również dobrze nasłonecznione, suche i zaciszne, aby nie niepokoić owadów. Pasiekę warto także dodatkowo obsadzić, najlepiej wierzbą iwą, dereniem jadalnym, irgą, forsycją czy śnieguliczką.

Warto także pamiętać, że jakiekolwiek próby postawienia uli na użytkowanej działce są wyraźnym przejawem samowoli, która ze strony Zarządu ROD może skutkować podjęciem określonych sankcji statutowych.

Pszczelarze twierdzą także, że pszczoły znajdujące się w pobliżu ludzkich siedzib nie czują się komfortowo i dużo bardziej są rozdrażnione.

 

I Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Bogusław Dąbrowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.