Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacja celowa Urzędu Miasta dla dwóch ROD w Radomsku - 25.04.2019

Od 2016 roku Miasto Radomsko zabezpiecza w budżecie środki na realizację zadań przeznaczonych w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej co umożliwia na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców a także zwiększa dostępność społeczności lokalnej do ROD. Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych, dotacja może być udzielona w wysokości 80% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 10 000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD. Dotacja może być przyznana nie częściej niż raz na 2 lata.

W tym roku wnioski można było składać w terminie od 14 do 28 marca. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomsko dnia 9 kwietnia br., dotację otrzymały dwa ogrody: ROD „Kopiec” oraz ROD „Danuta” – każdy po 10 000,00 zł.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że w roku ubiegłym z tej formy pomocy skorzystały: ROD „Tulipan”, ROD „Mickiewicza” oraz ROD „Słoneczny”. Każdy z ww. ogrodów otrzymał 10 000,00 zł dotacji.

W związku z powyższym zachęcamy zarządy ROD i działkowców do bieżącego monitorowania stron internetowych urzędów, na których pojawiają się informacje o możliwości otrzymania wsparcia finansowego i składania wniosków w odpowiednich terminach, gdyż procedura nie jest skomplikowana a umożliwia zrealizowanie zadań na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

 

MOK

WGG

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio