Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD w ROD "Skarbówka" w Szczecinie - 19.04.2019

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków  PZD w ROD "Skarbówka" w Szczecinie z uwagi na bardzo dużą ilość członków PZD  /ponad 1400/ odbyło się  10 i 11 kwietnia 2019 roku w dwóch Kołach gdzie  zostało wybranych 76 delegatów na Konferencję Delegatów.

Na Konferencji Delegatów, która odbyła się 12 kwietnia 2019 w świetlicy ogrodu delegaci ocenili dokonania Zarządu za 2018 rok i  4-ro letnią kadencję oraz przyjęli plan działania na 2019 rok i na kadencję 2019-2022.

W Konferencji Delegatów wzięli udział: Prezes Okręgu PZD Tadeusz Jarzębak, V-ce Przewodnicząca Rady Osiedla "Osów" Wiesława Krupińska, Dzielnicowy Komisariatu Policji Pogodno Michał Serewiś.

W sprawozdaniu ustępującego Zarządu ROD "Skarbówka" Prezes Waldemar Marek przedstawił dokonania Zarządu w kadencji 2015-2018 oraz omówił problemy i tematy, którymi należy się zająć dla dobra ROD "Skarbówka" w rozpoczynającej się kadencji. Działkowcy delegaci przyjęli sprawozdanie oklaskami.

Po dyskusji głos zabrał Prezes Okręgu PZD Tadeusz Jarzębak który stwierdził, że ROD "Skarbówka" jest jednym z największych ogrodów w Okręgu. Dobrze ocenił przygotowanie i przebieg zebrania oraz podjęte uchwały oraz pogratulował nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej życząc owocnej dalszej pracy.

Waldemar Marek

Prezes Zarządu ROD "Skarbówka" w Szczecinie 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.