Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Działkowcy gośćmi na sesji Rady Miasta w Pyrzycach - 09.04.2019

W 28.03.2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach w której udział wzięła również delegacja rodzinnego ogrodu działkowego im. „Miejski” w Pyrzycach i przedstawiciele Okręgowego Zarządu. Samorząd terytorialny szczebla gminnego prowadzi spraw gminy. Podejmuje decyzje ważne dla mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i instytucji. W kompetencji samorządu leży strategiczny rozwój gminy, wydawanie lokalnych aktów prawnych, podejmowanie konkretnych działań mających na celu realizację obowiązków gminy, tzw. zadań własnych - służących całej wspólnocie, w tym tworzenie warunków dla rozwoju i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Wiąże się z tym odpowiednie zabezpieczenie środków publicznych własnych i pomocowych.

Pomimo, że na Sesji nie rozpatrywano spraw dotyczących pyrzyckich ogrodów działkowych, delegacja przybyła aby uhonorować Burmistrza Pyrzyc – Panią Marzenę Podzińską, odznaką „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”, nadanej przez Krajowy Zarząd PZD, na wniosek działkowców, za otwartość na problemy ogrodów działkowych, pomoc i stałe bieżące kontakty z ogrodami swojego miasta. Odznaczenie nadane, miało być wręczone na Krajowych Dniach Działkowca w Warszawie, jednak niemożliwość skorzystania przez Panią Burmistrz z zaproszenia do Warszawy, nadarzyła się więc dobra okazja, aby dokonać tego w tak uroczysty sposób na sesji Rady Miejskiej.

J. Romanowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio