Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Modernizacja hydroforni w ROD "Jamno" w Koszalinie - 05.04.2019

ROD Jamno jest jednym z największych ROD w Koszalinie. Dysponuje blisko 1000 działek rodzinnych. W latrach poprzednich problemem, który przysparzałdziałkowcom i zarządowi problemów było zaopatrzenie ogrodu w wodę. Wprawdzie ogród korzysta z własnego ujęcia wody tym, nie mniej stan techniczny starej hydroforni był niezadawalający, generujący niepotrzebne koszty.
W ramach zagospodarowania środków finansowych otrzymanych jako odszkodowanie za straty w infrastrukturze ogrodowej poniesione w związku z budową obwodnicy Koszalin - Sianów w ciągu drogi S6, zarząd ROD poakceptacji planów inwestycyjno-remontowych przez walne zebranie w 2018 roku przeprowadził gruntowną modernizację hydroforni. Hydrofornia w wyniku zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych jest praktycznie w pełni zautomatyzowana i bezobsługowa. Zastosowane rozwiązania powinny zapewnić racjonalizację kosztów wydobycia i zużycia wody w ogrodzie. Koszt modernizacji wyniósł ok. 120 tys. złotych.

Zbiorniki na wodę wraz z instalacją doprowadzania i dystrybucji wody.

Hala pomp.

Elementy zautomatyzowanego systemu sterowania pracą hydroforni.

R.N

Foto: ROD Jamno Koszalin

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio