Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Owoc Naszej Pracy w Pszczynie - 04.04.2019

W dniu 30 marca 2019 r. w Domu Działkowca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Owoc Naszej Pracy” w Pszczynie.

W zebraniu uczestniczyło 115 działkowców, co stanowi 36,5% ogółu uprawionych. Przybyli działkowcy otrzymali znowelizowany Regulamin ROD.

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 15.30. Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu, która przywitał wszystkich przybyłych działkowców oraz gości. Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy, śmierć byłych członków ogrodu.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zebrania – obrady przebiegały sprawnie i zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W wyniku głosowania powołano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Zarząd przedstawił swe sprawozdania za ubiegłą kadencje oraz za rok 2018, omawiając najważniejsze tematy i wykonane prace inwestycyjne. Komisja Rewizyjna, nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności Zarządu. 

Głos zabrał zaproszony na Walne Zebranie burmistrz Miasta Pszczyna – Dariusz Skrobol. Odniósł się on do kwestii wprowadzenia zmian w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego i przekształcania terenu na którym leżą ogródki działkowe z terenu budowlanego na zieleń działkową.

Następnie Prezes Zarządu przedstawiła plan pracy na rok 2019 oraz kadencję. Najważniejszym punktem była propozycja zadania inwestycyjnego: ze względu na fakt, że sieć wodna na terenie ogrodu jest w bardzo złym stanie technicznym Zarząd zawnioskował o jej wymianę.

W trakcie zebrania przyjęto 17 uchwał. Przede wszystkim zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono plany pracy i preliminarze finansowe. Członkowie podjęli również uchwały dotyczące wysokości opłat ogrodowych w 2019 roku oraz w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dokonano wyboru Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.

Po omówieniu wszystkich punktów zawartych w Porządku Obrad, Walne Zebranie sprawozdawcze zostało zakończone. Przewodnicząca Walnego Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio