Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Pokaz cięcia w ROD im. Wł. Reymonta w Śremie - 02.04.2019

Ogród został założony w 1980 r., założycielem ogrodu była wówczas odlewnia żeliwa w Śremie. Na podstawie uchwały PZD ogród otrzymał nazwę im, Władysława Reymonta. Ogród składa się z 151 działek, zajmuje 5,3248 ha i jest położony na osiedlu „Jeziorany” w Śremie niedaleko osiedla i odlewni żeliwa w Śremie. Pojedyncze działki mają powierzchnię około 300 m2. Ogród jest wyposażony w instalacje elektryczną i wodociągową oraz sąsiaduje z ROD im. Kopernika oraz z ROD im. Staszica.

W historii ogrodu zapisał się (zmarły w 2018) p. Bolesław Wośkowiak, który przez 32 lata pełnił funkcję Prezesa. Ja objąłem  funkcje Prezesa 25 maja 2018 r. – mówi Prezes Marian Stratyński. Od tego czasu wdrożyliśmy jako Zarząd ROD, po raz pierwszy w historii ogrodu, wiele nowatorskich działań w zakresie dbałości o prawidłowe prowadzenie korony drzew owocowych, krzewów ozdobnych, trawników, upraw roślin ozdobnych i warzyw oraz stosowania nawozów naturalnych, unikania oprysków preparat maci chemicznymi, walki z chorobami drzew i roślin ozdobnych. Tego wszystkiego nauczył nas podczas szkolenia 14 września 2018 r. na nasze zaproszenie Instruktor Krajowy SSI p. Mieczysław Marek, jesteśmy mu bardzo wdzięczni, bo jak się okazało niewiele wiedzieliśmy. Pan Mieczysław będzie nas nadal uczył i szkolił naszych Instruktorów ogrodowych. Idąc za jego wskazówkami powołaliśmy instruktorów ogrodowych w ROD im. Wł. Reymonta w Śremie. W czasie pokazu instruktorzy wśród  licznej obecności działkowców omówili zasady prowadzenia i sadzenia drzew owocowych, krzewów ozdobnych oraz sposoby pielęgnacji trawników wczesną wiosną. Instruktorzy nie pominęli też tematu ekologii, jak dokarmianie ptaków, przeglądy budek lęgowych, czy opieka nad  jeżami oraz ochrona owadów pożytecznych. Instruktorzy wprowadzili działkowców na działkę wiceprezesa i prezesa zarządu ROD w celu pokazania budek lęgowych dla ptaków i murków dla pożytecznych owadów. Zarząd ogrodu obecnie wykonuje własne ptasie budki lęgowe i murki dla owadów.

Z pomocą OZ PZD będziemy wdrażać nowe techniki, nowe odporne na choroby gatunki warzyw, drzew, krzewów ozdobnych, kwiatów, unikać chemii, a także stawiać na ekologię – wdrażać nowe sposoby przetwarzania odpadów biodegradacyjnych w własnych kompostownikach.

ROD im. Wł. Reymonta w Śremie w 2020 roku obchodzić będzie 40-lecie ogrodu. Zarząd ROD z tej okazji przygotowuje ogród do konkursu na najładniejszą działkę i uroczysty Dzień Działkowca. Prezes zarządu ROD podkreśla, że czynimy też starania, aby nasz ogród był piękny, a działkowcom żyło się jak w rodzinie - jak sama nazwa wskazuje ROD -  Rodzinny Ogród Działkowy im Władysława Reymonta w Śremie ul .Staszica 11.

Prezes ROD  im. Wł. Reymonta
Marian Stratyński

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.