Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady prawne.

Porady prawne w zakresie walnych zebrań w ROD - 15.04.2019

W związku z licznymi telefonami, e-mailami oraz pismami od zarządów ROD, komisji rewizyjnych oraz działkowców w zakresie walnych zebrań w ROD, informujemy, że począwszy od dnia dzisiejszego na stronie internetowej PZD będziemy publikować porady prawne dotyczące zasad przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w PZD w 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że:

 • najważniejsze informacje dotyczące walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD, w tym wzory uchwał znajdziecie Państwo w Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 r., które zostały przekazane do wszystkich zarządów ROD zrzeszonych w PZD,
 • w dalszym ciągu będą kontynuowane przez Okręgi PZD oraz KR PZD telefoniczne porady prawne, podczas których możecie Państwo zadać pytanie na nurtujące kwestie dotyczące m.in. walnych zebrań.

Harmonogram dyżurów prawnych dostępny jest na stronie:

http://pzd.pl/artykuly/22442/114/Telefoniczne-porady-prawne-dla-ROD-i-dzialkowcow.html.

 

 • w dalszym ciągu możecie Państwo przesyłać zapytania dotyczące walnych zebrań w ROD listownie bądź e-mailem, zarówno do Okręgów PZD jak i do KR PZD.

Zachęcamy do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez prawników i radców prawnych PZD!

MAP

 

 1. Jak i komu zarząd ROD dostarcza zaproszenie na walne zebranie? 

 2. Kto może, a kto nie może być członkiem zarządu ROD i komisji rewizyjnej?

 3. Jeżeli w latach poprzednich były organizowane w ROD konferencje delegatów, czy w tym roku musi być również zorganizowana konferencja delegatów? Czy zamiast konferencji delegatów może zostać zwołane walne zebranie?

 4. W jaki sposób należy dokonać wyboru członków władz ogrodowych? 

 5. Jak należy zawiadomić o walnym zebraniu w ROD e-mailem, aby mogło ono zostać uznane za doręczone skutecznie? 

 6. Czy członek zarządu ROD może być członkiem organu wyższego PZD?

 7. Czy przy podejmowaniu uchwał przez walne zebranie w ROD powinno liczyć się głosy wstrzymujące? 
 8. Czy uchwały walnego zebrania obowiązują wszystkich działkowców?

 9. Jakich uchwał nie może podejmować walne zebranie?

 10. Kto nie może być przewodniczącym walnego zebrania ROD? 

 11. Plakaty z informacją o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

 12. Udział w komisjach walnego zebrania, a czynne i bierne prawo wyborcze

 13. Ukonstytuowanie się zarządu ROD

 14. Najważniejsze zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych  zebrań sprawozdawczo-wyborczych  w ROD w 2019  roku

 15. Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2019 roku

 16. Czy opiekun działki może zamiast działkowca wziąć udział w walnym zebraniu?

 17. Uchwała w sprawie opłaty ogrodowej

 18. Małżonkowie na walnym zebraniu

 19. Kompetencje walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

 20. Wyłożenie materiałów na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze

 21. Obowiązek przekazania dokumentów z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD

 22. Wybór organów ROD przez walne zebranie a ważność zebrania

 23. Uprawnienia i obowiązki skarbnika Zarządu ROD

 24. Składka Członkowska i opłata partycypacyjna w 2019 roku

 25. Kworum walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

 26. Stanowisko KZ PZD ws. fotografowania materiałów sprawozdawczych


 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.