Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady prawne.

W jaki sposób wnuk działkowca może nabyć po nim działkę? - 22.03.2019

Zgodnie z ustawą o ROD, wnuk może w dwojaki sposób nabyć działkę po babci lub dziadku, będącym działkowcem.

Jeżeli, nabycie działki ma nastąpić za życia działkowca, powinien wraz z babcią lub dziadkiem – w zależności komu przysługuje tytuł prawny do działki, podpisać umowę przeniesienia praw do działki. Umowa taka powinna być podpisana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (uwaga: przedmiotowa forma nie jest tożsama z aktem notarialnym).  Wzór umowy dostępny jest na: http://pzd.pl/artykuly/20923/92/Umowa-przeniesienia-prawa-do-dzialki.html. Szczegółowe kwestie przenoszenia prawa do działki reguluje art. 41 ustawy o ROD.

Natomiast w przypadku nabycia działki po śmierci działkowca (niepozostającego w związku małżeńskim, tj. wdowca, rozwodnika czy też kawalera/panny), wnuk w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci babci lub dziadka powinien złożyć do zarządu ROD wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej (wzór dostępny na: http://pzd.pl/artykuly/13118/92/Wniosek-osoby-bliskiej-o-ustanowienie-prawa-po-zmarlym-dziakowcu.html.).

Zarząd ROD będzie miał obowiązek zawarcia z wnuczkiem umowę dzierżawy działkowej, gdy stwierdzi, że:

  • osoba składająca wniosek jest wnukiem zmarłego działkowca oraz,
  • spełnia on przesłanki ustawowe do bycia działkowcem

- o ile nie wpłynęło więcej wniosków od osób bliskich o zawarcie umowy dzierżawy działkowej. Wówczas o przydziale działki będzie decydował sąd.

Umowa dzierżawy działkowej powinna być podpisana pomiędzy wnukiem a zarządem ROD nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia śmieci działkowca, w zwykłej formie pisemnej (uwaga: oznacza to, że nie musi zawierać podpisów notarialnie poświadczonych ani nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego). Wzór umowy dzierżawy działkowej dostępny jest na:  http://pzd.pl/artykuly/12089/92/Umowa-dzierzawy-dzialkowej.html.). Kwestie nabywania działki po śmierci działkowca reguluje art. 38 ustawy o ROD.

MAP  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.