Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - 22.03.2019

W dnu 5 marca Prezydent Miasta Łomża zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Z projektem można zapoznać się w dniach od 18 marca do 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży. Dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami zaplanowano na dzień 29 marca 2019 r.

Na terenie Łomży funkcjonują cztery ogrody działkowe znajdujące się w strukturach PZD, tj. ROD „Wiarus”, ROD „Aster”, ROD im. Jakuba Wagi i ROD „Grobla”. W związku z powyższym konieczne będzie zapoznanie się z projektem w celu sprawdzenia ewentualnych negatywnych skutków  zmiany studium dla łomżyńskich ogrodów. W przypadku zaobserwowania próby wykreślenia lub nieujęcia w studium któregokolwiek z łomżyńskich ogrodów, zasadne będzie skorzystanie z możliwości składania uwag do przedstawionego projektu, w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Martyna Kuźmicka

OZ Podlaski PZD 

OGŁOSZENIE

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio