Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie Zarządów ROD z zakresu inwestycji i remontów w ROD w roku 2019 Dla ROD z terenu miast: Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie - 22.03.2019

Jak co roku, ze względu na to, że inwestycje i remonty infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych są istotnym elementem działania w Okręgu Śląskim Polskiego Związku Działkowców w dniu 14 marca w siedzibie Okręgu w Katowicach odbyło się szkolenie dla Zarządów ROD z rejonu miast Katowice, Mysłowice i Siemianowice Śląskie, które poprowadził członek OZ Ślaskiego PZD Józef Łęczycki wraz z inspektorami ds. inwestycji w biurze Okręgu Śląskiego PZD.

W ramach szkolenia, każdy z uczestników został wyposażony w komplet materiałów opisujących szczegółowo sposób przygotowania, prowadzenia i rozliczenia zadań inwestycyjnych i remontowych przewidywanych do realizacji w ROD. W ramach kompletu materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymali także pełny zestaw dokumentów i formularzy niezbędnych do skutecznego zgłoszenia podjętych zdań do umieszczenia w planie zadań Okręgu Śląskiego w 2019 roku.

W trakcie szkolenia przedstawiono i omówiono obowiązujące w Okręgu Śląskim „Zasady i kryteria prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach”, a w ramach pytań i ogólnej dyskusji wyjaśniano wszystkie powstałe wątpliwości dotyczące procesu remontowego i inwestycyjnego w ROD.

Dodatkowo, podczas szkolenia zaprezentowano i omówiono materiał Krajowego Zarządu PZD dotyczący Programu budowy siedzib, przedstawiony w formie ”Albumu projektów budynków dla zarządów ROD”, gdzie w pełny i czytelny sposób zaprezentowano projekty budynków na biura zarządów, zasady zamawiania projektów oraz konieczne działania związane z realizacją wszelkich obiektów budowlanych na potrzeby Ogrodów.

Niezależnie od uczestnictwa w szkoleniu, każdy z Zarządów ROD może uzyskać szczegółowe informacje i pomoc merytoryczną z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczenia zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez ROD.

Informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji pod numerem telefonu 32 255 40 85 wewn. 117 i 118 lub poprzez kontakt e-mail: slaski@pzd.pl, bądź bezpośrednio w Dziale Inwestycji w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach.

 

Artur Olczyk - St. Inspektor ds. Inwestycji

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio