Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD im. Niedziałkowskiego w Środzie Wlp. - 21.03.2019

17 marca 2019 roku działkowcy ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. przybyli do ogrodowej świetlicy, aby podsumować minioną kadencję i między innymi wybrać nowy zarząd i komisję rewizyjną na nową kadencję 2019-2022 rok.

Wiosenna pogoda i obowiązek skłoniły 30% działkowców ROD i członków PZD do uczestniczenia w  ważnym dla ogrodu walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Ze względu na brak większości zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. W oczekiwaniu na regulaminowy czas rozpoczęcia zebrania prezes ogrodu Zenon Król przypomniał zebranym działkowcom nowe zapisy regulaminu ROD i statutu PZD. Ponadto poruszył problemy gospodarki odpadami w ogrodzie, koszty wywozu odpadów, w tym odpadów zielonych i terminowość opłat ogrodowych. Prezes przedstawił znaczenie i działalność Poznańskiej Okręgowej Rady i Zarządu, w tym przypomniał o nowej siedzibie OZ. Zebrani zostali zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjętej przez Sejm RP. Przeczytano również Apel Poznańskiej Okręgowej Rady do Senatu RP podjęty na ostatnim posiedzeniu Rady w Poznaniu.

W przewidzianym terminie Prezes Zarządu Ogrodu Zenon Król dokonał otwarcia zebrania i po wysłuchaniu Hymnu Działkowców powitał zebranych działkowców i Gości: Burmistrza Miasta p. Piotra Mielocha i dzielnicowego sierżanta sztabowego p. Pawła Szafraniaka oraz przewodniczącego kolegium prezesów ROD powiatu Środa Wlkp. p. Stanisława Pruszyńskiego. Uczczono minutą ciszy 3 zmarłych działkowców naszego ogrodu, a następnie przystąpiono do realizacji przewidzianego porządku zebrania. Zebrani wysłuchali z uwagą sprawozdań Prezesa Ogrodu i Przew. Komisji Rewizyjnej za 2018 rok i za kadencję, następnie sprawozdania finansowego przedstawionego przez księgową ogrodu. Przedstawiono propozycje opłat ogrodowych: wodnej, energetycznej, śmieciowej i termin ich wnoszenia, a także innych regulaminowych opłat dla funkcjonowania ogrodu, w tym przewidzianych na wykonanie inwestycji w ROD w 2019 roku. Zarząd ROD przedstawił plan pracy na 2019 rok, preliminarz finansowy na 2019 rok i przewidywany plan na kadencję, Działkowcy w dyskusji ocenili pozytywnie sprawozdania, planowane opłaty oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Jednogłośnie wybrano komisje statutowe obowiązujące na walnym zebraniu oraz 7-osobowy zarząd ROD i 3-osobową komisję rewizyjną na nową kadencję. Uchwalono 15 uchwał niezbędnych do funkcjonowania ogrodu. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach ukonstytuował się zarząd ponownie wybierając na prezesa p. Zenona Króla, który przedstawił członków funkcyjnych zarządu. Ukonstytuowana komisja rewizyjna na przewodniczącego komisji rewizyjnej ponownie wybrała p. Jana Kubiaka, który przedstawił zastępcę i sekretarza komisji.

W dyskusji głos zabrał Burmistrz Środy Wlkp., który odniósł się pozytywnie do obszernych i szczegółowo przedstawionych sprawozdań zarządu, komisji rewizyjnej ROD oraz finansowych. Wzorowo ocenił pracę ustępującego zarządu i liczne solidnie wykonane inwestycje w ROD, zapewniając pomoc finansową Urzędu Miasta przydzielaną z w ramach dotacji celowych w kolejnych planowanych inwestycjach w ogrodzie. Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu zebrania przewodniczący dokonał zamknięcia zebrania.                               

Treść sekretarz ogrodu Krzysztof Pacyński.

Zdjęcia Zbigniew Szczepański.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio