Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD miasta Chełmży - 18.03.2019

Dnia 12 marca 2019 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wodnik” w Chełmży, w piękny słoneczny dzień, odbył się teoretyczny i praktyczny pokaz cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych. Wykład oraz część praktyczną prowadził Pan Alfred Olszewski – długoletni ogrodnik i sadownik z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Pokaz prowadzony był na trzech działkach: nr 29, której użytkownikami są Państwo Jadwiga i Ryszard Balcerowscy, nr 24, której użytkownikami są Państwo Genowefa i Józef Strzałkowscy oraz nr 35, której użytkownikiem jest Pan Zdzisław Kowalczyk. Został on zorganizowany dla instruktorów społecznej Służby Instruktorskiej wszystkich szczebli.
 
Szkolenie otworzył Prezes ROD Pan Józef Strzałkowski, który powitał uczestników szkolenia oraz wykładowcę, a po wstępnym wprowadzeniu w dyskusję poprosił o zabranie głosu Panią Blandynę Łubkowską – starszego instruktora ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD, która podziękowała działkowcom za liczne przybycie. Następnie głos zabrał Pan Alfred Olszewski, który bardzo dokładnie i w zrozumiały sposób przedstawił zebranym zasady prawidłowego cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych.
 
 
Po wykładzie teoretycznym nastąpił pokaz praktyczny ciecia, szczepienia i formowania. Prowadzący pokaz dokonał zabiegów na gruszy, jabłoni i śliwie. Teoretycznie omówił cięcie wiśni. Zaprezentował zebranym również kilka rodzajów szczepienia roślin takie jak: szczepienie na przystawkę, klinowanie, kożuchowanie i okulizacja. Zebrani zadawali bardzo dużo pytań i wykazywali ogromne zainteresowanie tematyką szkolenia.
 
 
W szkoleniu udział brali instruktorzy SSI ze wszystkich pięciu ROD znajdujących się w Chełmży. Teoretyczne i praktyczne szkolenie z dziedziny cięcia drzew zostało bardzo pozytywnie odebrane przez zebranych, jak również przez prowadzącego szkolenie. 
 
 
  
Na zakończenie spotkania Prezes ROD „Wodnik” w Chełmży Pan Józef Strzałkowski oraz starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD Pani Blandyna Łubkowska podziękowali prowadzącemu za przygotowanie tak pouczającego wykładu oraz jeszcze raz podziękowali  zebranym za przybycie i wzięcie udziału w szkoleniu. Z obu stron padła deklaracja chęci ponownego odbycia takiego szkolenia. 
 
starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu
mgr Blandyna Łubkowska 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio