Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko - Włocławskiej PZD - 18.03.2019

W dniu 13 marca 2019 roku, w biurze Okręgu odbyło się już drugie w tym roku plenarne posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, witając serdecznie wszystkich przybyłych członków Rady PZD, przedstawiciela Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Ryszarda Kozickiego oraz pracowników etatowych biura okręgu. Po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Stefan Dichting, Tadeusz Szyszkowski, Andrzej Kiliński, prezes Okręgu zapoznał zebranych z porządkiem obrad, jak również poinformował o frekwencji, która wyniosła 88,9% i tym samym stwierdzona została prawomocność obrad. Następnie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Prezes Okręgu przedstawił zebranym aktualną sytuację społeczno - polityczną w której skupił się na nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy śmieciowej. Posiadają one niekorzystne dla działkowców i niebezpieczne dla istnienia wielu ROD zapisy. Zwrócił także uwagę na zagrożenia płynące z polityki niektórych samorządów miast, gdzie zmieniane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bez uwzględnienia istniejących ogrodów działkowych. Omówił także szczegółowo problem roszczeń do gruntów ROD na terenie Okręgu Toruńsko – Włocławskiego. W wielu przypadkach są to roszczenia uśpione, co do których nie toczą się żadne postępowania sądowe. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku roszczeń aktywnych. W ostatnim czasie odnotowaliśmy na tym polu ogromny sukces, tj. pozytywny dla PZD wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z pozwu p. Piotra Kulerskiego dotyczącego trzech grudziądzkich ROD: „Kolejarz”, „im. M. Kopernika” i „Zacisze”. Dzięki profesjonalnym działaniom podejmowanym przez Jednostkę Krajową PZD, jej biuro prawne i osobiste zaangażowanie Prezesa PZD p. Eugeniusza Kondrackiego oraz mecenasa Bartłomieja Piecha - bój o grudziądzkie ogrody zakończył się sukcesem dla nas i naszych działkowców.

Ze spraw, z którymi musimy się jako Związek zmierzyć w bieżącym roku Prezes Gadzikowski wspomniał o kampanii sprawozdawczo – wyborczej, która po woli nabiera rozpędu. Zaapelował tym samym do obsługujących walne zebrania o szybkie przekazywanie do biura Okręgu - informacji o przebiegu tych zebrań i wynikach wyborów do organów ROD oraz delegatów na Zjazd Okręgowy. Koordynatorem kampanii sprawozdawczo – wyborczej w okręgu jest zastępca dyrektora biura OZ PZD - p. Anna Bołądź, do której należy kierować wszelkie informacje dotyczące terminów i obsługi walnych. W dyskusji zebrani przedstawili własne uwagi oraz spostrzeżenia dotyczące problemów związanych z przygotowaniem i przebiegiem tych zebrań.

Kolejnym, merytorycznym punktem obrad, było przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Okręgu za 2018 r. Wyniki finansowe okręgu omówiła główna księgowa – p. Maria Dąbrowska. Została również  zaprezentowana opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił jej Wiceprzewodniczący – p. Ryszard Kozicki. Następnie zostały przedstawione projekty preliminarza finansowego oraz planu pracy jednostki terenowej na rok 2019. Powyższe dokumenty również zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

Wszystkie powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie stosowanymi uchwałami.

Ponadto uczestniczący w plenarnym posiedzeniu Okręgowej Rady PZD postanowili nadać nazwę połączonym ROD „UMK” i „Pod Kotwicą” w Toruniu oraz przyjęli następujące dokumenty:

  1. Stanowisko do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego w sprawie nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  2. Apel w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych.

Opracowanie:

Tekst: Anna Bołądź – z-ca dyr. biura OT-W PZD

Foto: Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio