Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z Burmistrzem Trzcianki - 15.03.2019

W dniu 7 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców z Burmistrzem Miasta Trzcianki, p. Krzysztofem Wojciechem Jaworskim, który został wybranyna to stanowisko w jesiennych wyborach samorządowych.

W spotkaniu udział wzięli Marian Praczyk - Prezes Okręgu PZD w Pile, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile oraz Prezesi ROD m. Trzcianki: Zygmunt Czarny- Radny Rady Miejskiej, członek OZPZD - ROD Słonecznik, Andrzej Palczyński członek Okręgowej Rady PZD - ROD Malwa, Paweł Kolendowicz - ROD Transportowiec, Andrzej Bąkorowski - ROD Relaks i Sebastian Zdanowski - ROD Spółdzielca.

Głównym celem spotkania było poinformowanie nowego Burmistrza o ogrodach funkcjonujących w Trzciance, ich problemach oraz stanie ich zagospodarowania. Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk poinformował Burmistrza o działalności ROD na terenie Okręgu Pilskiego, województwa Wielkopolskiego i działalności Polskiego Związku Działkowców oraz o działalności samorządów ROD m. Trzcianki na rzecz rodzin działkowych i społeczności lokalnych oraz o organizacji wystawy KORSO i festynów. Ogrody miasta Trzcianki: Transportowiec, Słonecznik i Relaks oraz działki z ogrodów Trzcianki były laureatami Konkursów Krajowych organizowanych przez Krajową Radę PZD w Warszawie. Poinformował także o podjętej uchwale przez Radę Miasta Trzcianki, która daje podstawę dofinansowania realizowanych inwestycji w ogrodach. Dotację zgodnie z ta uchwałą otrzymał ROD Transportowiec w 2018 roku. Poza tym władze miasta doprowadziły w 2018 roku wodę miejską do ROD Spółdzielca. Dodał, że Polski Związek Działkowców również wspiera dotacjami finansowymi ogrody realizujące budowę i modernizację infrastruktury ROD.


Prezesi ROD poinformowali Burmistrza o problemach związanych z kosztami wywozu śmieci oraz opłatami kierowanymi do Przedsiębiorstwa "Wody Polskie" związanymi z poborem wody z własnych ujęć do celów ogrodniczych. Ponadto, odnieśli się do utrzymania porządku przy terenach ogrodów i złym stanie dróg dojazdowych do ROD Spółdzielca i Transportowiec. Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt poinformowała Burmistrza o aktualnych problemach ROD i PZD w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawą śmieciową oraz o podejmowanych działaniach przez samorządy Związku.


Na poruszone tematy odpowiedział Burmistrz Trzcianki, który poinformował uczestników spotkania, że Gmina swoją uchwałą uruchomiła budżet obywatelski w wysokości 320 tys. złotych, z którego winny skorzystać ogrody. Zarządy ROD winny zgłosić w sierpniu br. zadanie do realizacji przez ogrody z uzasadnieniem w ramach budżetu obywatelskiego. Środki finansowe z funduszu obywatelskiego będą dostępne w 2020 roku. Zaprosił działkowców, aby aktywnie włączyli się poprzez głosowanie w zadanie zgłoszone przez samorządy ROD.


Prezes Andrzej Palczyński poinformował Burmistrza, że ROD Malwa wystąpił do WFOŚ w Poznaniu z dwoma projektami dotyczącymi edukacji ekologicznej. Projekty dotyczą dzieci z przedszkoli i szkół. Prezes M. Praczyk w imieniu Prezesów ROD zaprosił Burmistrza Trzcianki na walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w ROD w br. oraz na Okręgowy Zjazd PZD w dniu 8 czerwca. Burmistrz podziękował za zaproszenie i zapewnił o swoim uczestnictwie.

M.F.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.