Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Senator Piotr Florek wysłuchał opinii działkowców - 15.03.2019

Były Wojewoda Wielkopolski a obecnie Senator RP Piotr Florek był kolejnym parlamentarzystą odwiedzonym przez działkowców w związku z nowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, nad którą 20 marca debatować będzie Senat RP.

Uchwalona przez Sejm ustawa rodzi obawy że możliwe staną się likwidacje kolejnych ogrodów, dlatego też środowisko działkowców zgłasza swoje zastrzeżenia do zapisów ustawy. Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa  w towarzystwie wiceprezesa Jerzego Kucznerowicza w piątek 8 marca przedstawili Senatorowi zastrzeżenia i postulaty Związku wobec nowelizowanej ustawy. Pan Senator został zapoznany z przyjętymi przez Krajową Radę i Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu stanowiskami, w których wyrażany jest niepokój związany z możliwymi negatywnymi skutkami zmiany prawa dla ogrodnictwa działkowego. Pan Senator Florek poinformował, że szczegółowo zapozna się z przedstawionymi materiałami i na komisji senackiej pracującej nad ustawą przekaże zastrzeżenia działkowców. Ponownie wskazywano na możliwość uczestnictwa delegacji działkowców w obradach komisji senackiej.

TAD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.