Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozmowa z Senatorem Andrzejem Misiołkiem na temat projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 14.03.2019

W dniu 11 marca br. przedstawiciele Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców udali się do biura senatorskiego na spotkanie z Senatorem Andrzejem Misiołkiem. Senator jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury, która pracuje obecnie nad rządowym projektem nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przypomnijmy, że w dniu 20 lutego Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy, która stanowi zagrożenie dla istnienia wielu ROD, gdyż w dużym stopniu zwiększa uprawnienia byłych właścicieli do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, co w konsekwencji grozi widmem zwrotów tych nieruchomości i likwidacji działek.

W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie struktury Związku rozpoczęły batalię o zmianę negatywnych zapisów ustawy.  Również w tym temacie w ostatnim czasie Krajowy Zarząd PZD nawiązał współpracę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, które bezpośrednio odpowiada za przygotowanie kontrowersyjnej nowelizacji przepisów ustawy, z nadzieją na przeforsowanie stosownych poprawek, które uchronią ROD przed jej negatywnymi skutkami -  o czym można było ostatnio przeczytać na stronie PZD (link).

W czasie rozmowy z Senatorem przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD w osobach Józef Noski – Prezes OZ Śl., Mateusz Macianty  - Dyrektor biura oraz adw. Mateusz Kubasiak przedstawili wszystkie zastrzeżenia i opinie prawne przygotowane przez Jednostkę Krajową PZD,  dotyczące procedowanego projektu ustawy oraz wskazali negatywne skutki finansowe i społeczne w przypadku likwidacji ROD. Pan Senator wysłuchał zgłoszonych zastrzeżeń oraz poinformował, że na dzień dzisiejszy jako przewodniczący komisji senackiej otrzymał wiele interwencji ze strony działkowców i PZD, stanowiące uwagi do projektu ustawy.

Wskazał, że w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury na której zasadne jest aby w imieniu PZD jego przedstawiciele zgłosili swoje zastrzeżenia i uwagi. Jako przewodniczący komisji udzieli w tym temacie głosu PZD.

Dyrektor biura Okręgu Śląskiego PZD – Mateusz Macianty

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.