Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD z Mysłowic z Prezydentem Miasta - 14.03.2019

W dniu 12 marca w Urzędzie Miasta w Mysłowicach przedstawiciele Zarządów ROD wchodzący w skład Kolegium odbyli pierwsze spotkanie z nowym Prezydentem Miasta - Dariuszem Wójtowiczem. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD w osobach Józef Łęczycki - członek OZ Śl. oraz Mateusz Macianty – Dyrektor biura.

Spotkanie stało się okazją nie tylko do zapoznania z nowym Prezydentem ale także do przedstawienia konkretnych problemów i wniosków ROD związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem.

Rozmowę rozpoczęto od tematu zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezesi ROD zostali poinformowani przez Dyrektora biura Okręgu o aktualnych działaniach Związku związanych z procedowanym w parlamencie projektem zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami i ewentualnych skutkach społecznych i finansowych, które mogą wyniknąć z odblokowania byłym właścicielom nieuzasadnionych możliwości zgłaszania wniosków o zwrot nieruchomości.  Wyznaczenie w nowych przepisach aż 3 letniego okresu na zgłaszanie roszczeń będzie służyć co najwyżej mobilizacji podmiotów, które będą zainteresowane skupianiem roszczeń od byłych właścicieli. Również Prezydent Miasta podzielił te obawy i podkreślił, że takie zagrożenie istnieje i będzie miało negatywne skutki nie tylko dla ROD. Należy mieć bowiem na uwadze, że wiele ROD powstawało m.in. na nieruchomościach wywłaszczonych, co teraz grozi ich likwidacjom.

W dalszej części wystąpienia Dyrektor biura przekazał Prezesom ROD informacje o aktualnym stanie regulacji gruntów ROD. Generalnie większość decyzji została wydanych, a obecnie dla niektórych nieruchomości podejmowane są czynności  związane z ich przygotowaniem do regulacji i wydania decyzji -  mowa tu przede wszystkim o podziałach geodezyjnych.  

Przewodniczący kolegium pan Jerzy Biliński zagaił temat nowych terenów dla ROD. Prezydent Miasta poinformował, że obecnie w mieście trwają prace nad ewidencjonowaniem wolnych terenów, które mogą zostać wykorzystane na inwestycje. Późniejsza ich analiza wykaże czy znajdą się tereny z możliwością ich wykorzystania na inne cele, w tym wypadku ogrody działkowe.

W czasie dyskusji Prezesi ROD zgłaszali Prezydentowi wnioski dotyczące rozwiązania problemów z jakimi już od dłuższego czasu borykają się ROD, a dotyczące m.in. kwestii śmieci, wycinki drzew, utwardzenia dojazdów do ROD czy przesunięcia lokalizacji przystanku autobusowego, który ułatwi działkowcom korzystanie z komunikacji. Prezydent wyraził wolę współpracy w celu rozwiązania istniejących problemów.

Przekazał także kontakty do naczelników wydziałów, którzy bezpośrednio będą pomagać w rozwiązaniu problemów. Ich udział, a także innych służba miejskich w tym policji i straży, zostanie zapewniony w czasie następnych spotkań.

Dlatego już dzisiaj określono termin następnego posiedzenia kolegium z udziałem Prezydenta Miasta, które odbędzie się w kwietniu br. i będzie to spotkanie w plenerze na jednym z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mysłowicach. Takie nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy kolegium, a miastem stanowi bardzo dobry przykład działania z korzyścią dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

Mateusz Macianty – Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio