Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List działkowca ROD „Uroczysko” w Sieradzu do Marszałka Senatu w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 12.03.2019

Pan  Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku

W związku z procedowaniem w Senacie ustawy o gospodarce nieruchomościami jako działkowiec PZD, wrażam swój sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań ustawowych rządu RP. Stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Polskiego Związku Działkowców. Wyrażam przekonanie że Wysoka Izba w trakcie prac nad w/w nowelizacją przeanalizuje zagrożeniami jakimi skutkować może przyjęcie ustawy w proponowanej treści.

Z poważaniem

Ryszard Książczyk

ROD "Uroczysko" Sieradz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio