Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD w Chorzowie z przedstawicielami Urzędu Miasta - 08.03.2019

Zebranie prowadziła przewodnicząca Delegatury Rejonowej w Chorzowie p. Danuta Wygas. Gośćmi spotkania byli: prezydent Chorzowa p. Andrzej Kotala i przedstawicielki wydziału usług komunalnych i ekologii, na czele z Panią dyrektor Zuzanną Kruczek.
Prezydent w kilku słowach nakreślił postęp prac w Chorzowie. Potwierdził przekazanie kwoty 30 tysięcy złotych uchwałą Rady Miasta, jako dotację na wykonanie prac w chorzowskich ogrodach. Podczas wystąpienia Pan Prezydent zapewnił, że nie przewiduje się w planie zagospodarowania miasta likwidację żadnego z chorzowskich ogrodów. Niestety nie ma również możliwości utworzenia nowych ogrodów na terenie Chorzowa.

Dyrektor wydziału komunalnego omówiła zasady przyznawania i rozliczania dotacji. Są to kryteria zbliżone do zasad obowiązujących w OZ Śl. Katowice. Kolejnym tematem omawianym przez przedstawicielkę wydziału usług komunalnych były odpady ogrodowe i sposób ich wywozu z terenów ROD.

Prezesi rozpoczęli zadawanie pytań na tematy związane z ROD położonych w poszczególnych dzielnicach miasta Chorzowa. Prezydent odpowiedział na wszystkie w zadawane pytania.Po wyczerpaniu dyskusji pożegnano zaproszonych gości.

Zebrani przeszli do omawiania aktualnych spraw Związkowych. Tematem wiodącym było przygotowanie do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

E. Fabisz

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.