Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłanką na Sejm RP Martą Kubiak - 08.03.2019

4 marca br. w biurze poselskim w Pile odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Posłanką na Sejm Martą Kubiak. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt oraz członkowie Okręgowej Rady i Prezesi: Genowefa Chomont z ROD „Gwda”, Tadeusz Truty z ROD im. gen. W. Sikorskiego, Andrzej Kierzkowski z ROD im. St. Staszica w Pile i Iga Dmitroca kierownik biura Okręgu.

Przedmiotem spotkania była uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która daje podstawę do reaktywacji roszczeń w sprawach, w których nastąpiło ich prawomocne wygaśnięcie. Podczas spotkania przedstawiono Pani Poseł niekorzystne dla ogrodów i działkowców zapisy projektu ustawy oraz przekazano listy, stanowiska samorządów ROD i OZ PZD naszego okręgu i opinię Biura Prawnego PZD. Ponieważ nowelizacja ustawy wróci z Senatu do dalszego procedowania w Sejmie poproszono Panią Poseł o podjęcie inicjatywy celem wyeliminowania zapisów niekorzystnych dla działkowców i naszego Związku.


Drugim tematem były zmiany w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”. Zmieniony projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw odrzucił niektóre propozycje PZD m.in. ulgi związanej z faktem kompostowania przez działkowców bioodpadów i in.
Pani Poseł ze zrozumieniem odniosła się do naszych problemów i oświadczyła, że po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przedstawi swoje stanowisko podczas procedowania poruszanych aktów prawnych.
AK

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.