Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD – luty 2019 r. - 08.03.2019

W dniu 26 lutego br. dobiegły końca w Okręgu Opolskim szkolenia rejonowe instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z udziałem członków zarządów ROD odpowiedzialnych za sprawy oświaty w ogrodach działkowych. W tym roku instruktor ds. ogrodniczych OZ PZD wraz z mgr Elżbietą Bień z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie odwiedziły siedem regionów i spotkały się z 120 działaczami społecznymi w ROD. Szkolenia rejonowe odbyły się w Kluczborku (18.II), Kędzierzynie – Koźlu (19.II), Krapkowicach (20.II), Opolu (23.II), Nysie (25.II) i Brzegu (26.II).

Rejon: Nysa i Prudnik

Głównym tematem tegorocznych szkoleń było zagospodarowanie odpadów roślinnych na działce. Mówiono o tym jak powinna prawidłowo zostać przygotowana pryzma kompostowa, jak przebiega proces kompostowania i jak go przyśpieszyć, co można kompostować a co nie a także o ekologicznych sposobach zaprawiania nasion, neonikotynoidach. Uczestnicy szkoleń zgodnie twierdzili, iż temat efektywnego zagospodarowania opadów roślinnych pochodzących z działki powinien być podejmowany na każdym tegorocznym walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, jako jedna z metod zmniejszenia kosztów opłat za śmieci.

rejon: Opole

Osobnym tematem były m.in. zagadnienia organizacyjne dotyczące planu szkoleń dla SSI PZD i działkowców na rok 2019, przywileje instruktorów fachowych. Uczestnikom szkoleń zostały wydane miesięczniki „działkowiec” oraz „Mój ogródek” a także plansze ogrodnicze przekazane do biura OZ nieodpłatnie przez Wydawnictwo „działkowiec”, za które dziękujemy.  

Ewa Majewska
Instruktor ds. ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio