Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XV Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Pile - 07.03.2019

25 lutego 2019 roku obradowała Okręgowa Rada PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Głównymi tematami posiedzenia było: podsumowanie działalności w 2018 roku, przyjęcie planu pracy, preliminarza finansowego na rok 2019, stan przygotowań do odbycia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD oraz XI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu w Pile. Zebraniu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady PZD Marian Praczyk.

Maria Fojt Wiceprezes Okręgowej Rady przedstawiła informację na temat zagrożeń dla ROD w związku z uchwaloną nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja wymienionej ustawy została przyjęta przez Sejm w dniu 20 bm. i skierowana do Senatu. W dniu dzisiejszym przed posiedzeniem naszej Okręgowej Rady odbyło się spotkanie z senatorem Mieczysławem Augustynem. W spotkaniu ze strony działkowców uczestniczyli Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD oraz Alicja Rozmus Prezes ROD „40 – lecia WP” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica. Pan Senator ze zrozumieniem odniósł się do naszych obaw i zobowiązał się do podjęcia inicjatywy celem wyeliminowania podczas prac w Senacie zapisów niekorzystnych dla działkowców i naszego Związku. W dalszej części wystąpienia zwróciła się z apelem do uczestników narady o wysyłanie listów do Marszała Senatu w przedmiotowej sprawie.
Marian Praczyk Prezes Okręgu omówił niektóre zapisy niekorzystne dla ogrodów i działkowców w projekcie ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw. Zwrócił uwagę na przebieg szkoleń i przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2018.
Iga Dmitroca kierownik biura Okręgu przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD w 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe Okręgowego Zarządu PZD za 2018 rok oraz preliminarz finansowy na 2019 rok przedstawiła Główna Księgowa Aldona Banach-Góral.
W dalszej części obrad referowano inne dokumenty w tym związane z przygotowaniem do XI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Okręgu Pilskim.


Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Wojciech Urban przedstawił protokół z badania sprawozdania finansowego Okręgowej Rady PZD za 2018 rok oraz ocenę i wnioski na temat planu pracy i preliminarza na 2019 rok.
Po dyskusji, która dotyczyła nowych zadań na 2019 rok Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Aleksander Manikowski przedstawił następujące projekty uchwał:

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OZ PZD w 2018 roku.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
W sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Okręgu na 2019 rok.
W sprawie zatwierdzenia preliminarzy na 2019 rok.
W sprawie zasad wyboru delegatów w ROD Okręgu w Pile na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w 2019 roku.
W sprawie zwołania XI Zwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu w Pile w dniu 8 czerwca 2019 roku.
W sprawie podwyższonej opłaty ogrodowej dla nowych działkowców po nabyciu prawa do działki w 2019 roku.
Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Ponadto uczestnicy obrad wystosowali list do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celów wywłaszczenia- druk sejmowy nr 3108. Z treścią listu można zapoznać się tutaj.
AK

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio