Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List Prezesa OZ i dyrektora Biura OZ w Koszalinie do Senatora Piotra Zientarskiego w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 05.03.2019

Szanowny Panie Senatorze,


Jako reprezentanci ponad 20 tysięcznej rzeszy działkowców z okręgu koszalińskiego zwracamy się do Pana Senatora, jako Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w wnikliwe procedowanie skierowanej pod obrady Senatu RP zmienionej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uchwalona przez Sejm RP nowa ustawa stanowi duże zagrożenie dla funkcjonowania niektórych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie naszego Kraju. Np. projektowany art.136 ustawy poprzedni właściciel będzie mógł żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części. Proponowana ustawa zmienia procedurę zawiadamiania poprzedniego właściciela bądź jego spadkobierców o wykorzystaniu nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.

To tylko niektóre zagrożenia dla funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wiele zgłoszonych przez Polski Związek Działkowców uwag na etapie procedowania przez Sejm nowej ustawy nie zostało uwzględnionych.
Pamiętając o znaczącej roli Pana Senatora w uchwaleniu ostatecznej wersji Ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych w kształcie korzystnym dla środowiska działkowego wyrażamy szczerą nadzieję, że i tym razem znowu możemy liczyć na zaangażowanie Pana Senatora w rozwiązaniu zgłoszonych przez nas problemów.

Pozostajemy z należnym szacunkiem

Marian Sekulski Prezes Okręgu PZD w Koszalinie
Ryszard Nowak Wiceprezes Okręgu PZD w Koszalinie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio