Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Częstochowie - 05.03.2019

W dniu 27 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie przy ul. Bór 201 odbyło się XII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Berski, Główna Księgowa Okręgu Teresa Dobosz. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Andrzej Wosik, który poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć byłego wiceprezesa Krajowego Zarządu długoletniego Prezesa Okręgu w Lublinie Stanisława Chodaka, który zmarł w dniu 19.02.2019 roku.

Prezes Andrzej Wosik omówił szczegółowo aktualną sytuację Związku, ogrodów i działkowców na którą składają się: nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, sytuacja PZD i ROD w związku z polityką planistyczną wielu miast, budowa siedzib dla Zarządów ROD, nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Najważniejszym tematem było przygotowanie do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku oraz wprowadzanie w życie zapisów ustawy, znowelizowanego Statutu PZD i nowego Regulaminu ROD.

Sekretarz Okręgu Adam Więcławik zapoznał uczestników ze sprawozdaniem z działalności Okręgu za 2018 rok oraz planem pracy na 2019 rok.

Głowna Księgowa Teresa Dobosz przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz z bilansem okręgu za 2018 rok oraz preliminarz finansowy na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Berski zapoznał uczestników z przygotowaną informacją w sprawie pozytywnej opinii do przygotowanych sprawozdań i preliminarza.

Podczas posiedzenia Sekretarz Okręgu Adam Więcławik przedstawił członkom Okręgowej Rady przygotowany Regulamin do zatwierdzenia i propozycję klucza wyborczego na X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD okręgu częstochowskiego.

Prezes Okręgu Andrzej Wosik podsumował dyskusję oraz udzielił odpowiedział na najważniejsze pytania. Omówił ponadto sprawy związane z powstaniem Ośrodka Finansowo-Księgowego przy OZ, nabywaniem przez kolejne ROD programu DGCS PZD System, spraw związanych z gospodarką wodną w ROD.

Kończąc swoje wystąpienie Prezes podziękował za aktywny udział w posiedzeniu członkom władz oraz zaproszonym gościom uczestniczącym w posiedzeniu.

Podczas XII posiedzenia Okręgowej Rady PZD w Częstochowie przyjęto 6 uchwał i jedno stanowisko.

 


Informację przygotował
Sekretarz
Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio