Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Radni Miasta Częstochowy dla działkowców - 04.03.2019

W  dniu  28.02.2019  roku  odbyły  się  obrady  VI  Sesji  Rady  Miasta  Częstochowa.  W  sesji  uczestniczył  Wiceprezes  Okręgu  Grzegorz  Tasarz ponieważ  jednym  z  punktów  porządku  obrad  było  przyjęcie  uchwały w  sprawie  „Programu  poprawy  infrastruktury  rodzinnych  ogrodów  działkowych  położonych  na  terenie  miasta  Częstochowy  na  lata  2019 -2021”.

Program  został  przyjęty  jednogłośnie  głosami  wszystkich  obecnych  radnych.   

Program  określa  cele, zasady  i  kryteria  udzielania  oraz  rozliczania  dotacji  służących  poprawie  infrastruktury  rodzinnych  ogrodów  działkowych  na  terenie  miasta  Częstochowy.

Rodzinne  ogrody  działkowe  mogą  składać  stosowne  wnioski  o  dotację  w  terminie  do  30  kwietnia  w  roku  budżetowym  na  realizację  następujących  zadań  do   Prezydenta  Miasta  Częstochowy:

  • zaopatrzenia  w  wodę
  • odprowadzenia  ścieków
  • budowy dróg dojazdowych
  • budową  lub  remontem  ogrodzeń,  budynków  stanowiących  części  wspólne  ogrodu
  • usuwanie  azbestu

Realizację  zadań  ujęto  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Miasta  Częstochowy  na  okres  trzech  lat:

1.  w  roku  2019  -  100.000,00  zł.

2.  w  roku  2020  -  100.000,00  zł.

3.  w  roku  2021  -  100.000,00  zł.

 

 

Przygotował:

Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio