Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pilscy działkowcy ponownie spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem - 01.03.2019

Zaledwie 9 dni minęło od spotkania z Mieczysławem Augustynem Senatorem RP w sprawie niekorzystnych zapisów dla działkowców i ogrodów w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami gdy tymczasem Sejm RP, nie biorąc pod uwagę stanowiska naszego Związku i działkowców, w dniu 20 bm. uchwalił wymienioną nowelizację ustawy. W efekcie tej nowelizacji nastąpi reaktywacja roszczeń w sprawach, w których nastąpiło ich prawomocne wygaśniecie. Ponieważ ustawa została przesłana do Senatu, w dniu 25 lutego 2019 roku doszło do ponownego spotkania przedstawicieli Okręgu i pilskich działkowców z senatorem.

W spotkaniu ze strony działkowców uczestniczyli Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD oraz Alicja Rozmus Prezes ROD „40 – lecia WP” i Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica. Pan Senator ze zrozumieniem odniósł się do naszych obaw i zobowiązał się do podjęcia inicjatywy celem wyeliminowania podczas prac w Senacie zapisów niekorzystnych dla działkowców i naszego Związku.

AK

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio