Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD im. M. Konopnickiej w Wolsztynie - 28.02.2019

Jeszcze nie ochłonęły umysły po szkoleniach przygotowujących do zebrań sprawozdawczo-wyborczych, a zebrania już się rozpoczęły. Pierwsze walne zebranie Okręgu Poznańskiego odbyło się w ROD im. Marii Konopnickiej w Wolsztynie, gdzie prezesem jest Zenon Tomys. Zebranie odbyło się 23 lutego 2019r. w Wolsztyńskim Domu Kultury.

Walne zebranie członków ROD to ważny element funkcjonowania społeczności ogrodowej. Na zaproszenie Zarządu ROD swą obecnością zebranie zaszczycił Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis. Natomiast Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu reprezentował instruktor krajowy SSI Mieczysław Marek.

Ze względu na brak frekwencji w i terminie zebrania (dla ważności obrad potrzeba powyżej 50% uprawnionych do głosowania) prezes Zenon Tomys ogłosił odbycie walnego zebrania w II terminie. Czas oczekiwania na II termin przeznaczono na wystąpienia:

1) Prezesa Zenona Tomysa, który w swojej prezentacji przypomniał o zmianach w regulaminie ROD.

2) Burmistrza Wojciecha Lisa, który omówił zadania do wykonania w 2019r., związane z budżetem miasta, ustawą śmieciową oraz przedstawił współpracę z ROD w Wolsztynie i udział w rozwiązywaniu trudnych spraw.

3) Instruktora Mieczysława Marka, który przedstawił zasady stosowanie środków ochrony roślin, prowadzenia upraw ekologicznych na działce oraz tworzenia warunków dla owadów pożytecznych przez budowę eko-hoteli.

Podczas walnego zebrania miał miejsce miły i ważny akcent – wyróżniającym się działkowcom wręczono pięć brązowych odznak „Zasłużonego Działkowca” oraz trzy nagrody rzeczowe.

Zebranie przebiegło sprawnie i zgodnie z przegłosowanym porządkiem. Działkowcy ogrodu wybrali Zarząd ROD, Komisję Rewizyjną i Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

Zarząd ROD ukonstytuował się następująco:

 1. Zenon Tomys – prezes
 2. Marian Tywonek – I wiceprezes
 3. Roman Szworszt – wiceprezes ds. inwestycji
 4. Katarzyna Merda – sekretarz
 5. Marlena Drzymała – skarbnik

Natomiast wybrana Komisja Rewizyjna ROD ukonstytuowała się następująco:

 1. Jacek Kluj – przewodniczący
 2. Stanisław Piter – zastępca
 3. Irena Buśko – sekretarz

Na Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wybrano prezesa Zarządu ROD im M. Konopnickiej - Zenona Tomysa.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przyjęło następujące uchwały:

 1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD za rok 2018 i za minioną kadencję
 2. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.
 3. przyjęcie planu pracy Zarządu ROD na rok 2019 i na kadencję 2019-2022.

Jako zadania inwestycyjne w roku 2019 zebranie przyjęło zakończenie III etapu /końcowy/ budowy sieci wodociągowej oraz zaakceptowało rozpoczęcie kolejnej inwestycji pn. remont i rozbudowa Domu Działkowego o węzeł sanitarny i część warsztatową.

Po pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD były kwiaty i gratulacje. Zebranie zamknięto, a miłe i sympatyczne rozmowy w kuluarach toczyły się dalej.

Tekst i zdjęcia, Zenon Tomys

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio