Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XIII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Zielonej Górze - 26.02.2019

W dniu 21.02.2019r odbyło się XIII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Zielonej Górze.

Obradom przewodniczył Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński. W obradach uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Kazimiera Daiksler.

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do wyboru komisji Uchwał i wniosków, w której skład wchodził Przewodniczący– Pan Jan Majewski i Członkowie- Pani Barbara Dzieciuch i Pan Ryszard Lipiński.

Uzupełniono skład osobowy Okręgowej Rady. W miejsce Edwarda Mańkowskiego przyjęto Pana Rafała Jaworskiego- Prezesa ROD „22 Lipca” w Zielonej Górze.

Wiceprezes Okręgu PZD– Pan Karol Wojtysiak przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu za rok 2018, a Przewodnicząca OKR- Pani Kazimier Daiksler przedstawiła ocenę i wnioski OKR dotyczące sprawozdań.

Dyrektor biura OZ- Pan Rafał Hawryluk przedstawił projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Oznajmił, iż nowelizacja rozszerza możliwości składania roszczeń do gruntów, na których funkcjonują między innymi ogrody działkowe, co może zagrażać ich istnieniu. Okręgowa Rada PZD przyjęła stanowisko w tej sprawie. Niestety jak się okazało w dniu 20 lutego 2019 roku Sejm uchwalił niekorzystne przepisy. (stanowisko w załączniku plikowym)

Główna Księgowa Okręgu– Pani Danuta Czarkowska podsumowała ewidencję księgową za rok 2018. Przybliżyła również najważniejsze informacje zawarte w preliminarzu finansowym na 2019 rok, bilans okręgu, oraz poszczególne fundusze, Zestawienie obrotów i sald. Dokumenty zostały sporządzone za pomocą programu DGCS PZD System. Główna Księgowa PZD pozytywnie oceniła program finansowo-księgowy, do którego zakupu zachęcała ROD. Pani Kazimiera Daiksler zaprezentowała ocenę i wnioski OKR na temat planu pracy i preliminarzy.

Z kolei Pan Marian Pasiński omówił stan przygotowań do odbycia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD, a następnie ogłosił rozpoczęcie części dyskusyjnej posiedzenia.

Na posiedzeniu podjęto uchwały:

Uchwała nr 1/XIII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze za 2018 roku,
Uchwała nr 2/XIII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZD za 2018 rok,
Uchwała nr 3/XIII/2019 w sprawie przyjęcia otwartego planu pracy Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu PZD na rok 2019,
Uchwała nr 4/XIII/2019 w sprawie uchwalenia preliminarzy finansowych Okręgu PZD na 2019 rok,
Uchwała nr 5/XIII/2019 w sprawie dokooptowania do składu Okręgowej Rady PZD Pana Rafała Jaworskiego,
Uchwała nr 6/XIII/2019 w sprawie liczby delegatów na IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w roku 2019.
Stanowisko Okręgowej Rady w Zielonej Górze w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio