Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy ROD „Elana” w Toruniu walczą o swoje prawa - 26.02.2019

20 lutego 2019 roku w X Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Toruniu odbyła się druga rozprawa sądowa w sprawie terenów przy ul. Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, na których zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Elana”. Sprawa toczy się o zasiedzenie przez Polski Związek Działkowców terenów wyżej wymienionych, na których użytkowane są działki przez ponad 150 rodzin.

Powyższy teren stanowi obiekt ogromnego zainteresowania miliardera władającego spółką Boryszew S.A. - Romana Karkosika. Niepokojącym jest fakt, jak bardzo pozbawionym empatii musi być człowiek, dla którego nie liczą się inni ludzie. Ludzie, którzy na korytarzu sądu głośno wyrażało swoje krytyczne opinie pod adresem miliardera i spółki Boryszew. Działkowcy, głównie osoby przeżywające jesień swego życia, czują ogromną więź emocjonalną z ogrodem i swoimi działkami. Nie było osoby, która by nie puentowała swojej wypowiedzi jak to, że działka jest jedynym dobrem które posiada i stanowi dla niej sens życia jako rencisty czy emeryta. Nie dziwni zatem fakt, że największa sala rozpraw Sądu Rejonowego w Toruniu wypełniona była po brzegi widownią – działkowcami, z czego kilkunastu stało pod ścianą przez cała rozprawę. Osoby te reprezentowały grono działkowców, którzy poświęcili temu terenowi to, co najcenniejsze: serce, zdrowie, czas i pieniądze. Nikt nie spodziewał się, że kiedyś, ktoś spróbuje im to tak zwyczajnie odebrać.

Polski Związek Działkowców jest stowarzyszeniem, które właśnie w takich momentach pokazuje, jak wiele jest w stanie zaoferować w celu obrony praw działkowców, a także zachowania tej pięknej, 120-letniej tradycji, jaką jest ogrodnictwo działkowe.

Polski Związek Działkowców jako stronę postępowania reprezentowali: Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Piotr Gadzikowski oraz mecenas p. Anna Skrzeczkowska. W roli świadków obecne były ówczesne osoby decyzyjne Elany, w tym były członek zarządu Elany- Paweł Smoczyński, Tadeusz Pastwa- były prezes Elany, Gizela Szymanowicz - była główna księgowa oraz Edward Sobociński - były kierownik działu inwestycji. Świadkowie zeznali, iż działki zostały protokolarnie przekazane we władanie Polskiego Związku Działkowców w latach 90 ubiegłego wieku. Część z osób powołanych na świadków w przedmiotowej sprawie była nie tylko pracownikami Elany, ale także działkowcami. W swoich zeznaniach dobitnie wskazywali, iż to właśnie od samego początku istnienia ogrodu Polski Związek Działkowców był nie tylko zarządcą ale i inwestorem ROD „Elana”, rozwijającym infrastrukturę.

Nie zapowiada się, aby Roman Karkosik zmienił swój front względem działkowców, w związku z czym o swoje prawa będą musieli oni nadal walczyć. Polski Związek Działkowców poprowadzi tą sprawę do końca, miejmy nadzieję pozytywnego rozstrzygnięcia dla działkowców.  

Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 10 kwietnia 2019 roku, a jej wyniku poinformujemy Państwa na łamach witryn internetowych PZD.

 

Oliwia Ciechomska – inspektor ds. administracyjnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio