Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Projekt uchwały Prezydenta Łomży w sprawie wprowadzenia uchwały regulującej tryb przyznawania dotacji ogrodom działkowym - 25.02.2019

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, w dn. 6 lutego skierował do Rady Miejskiej Łomży projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań. Zgodnie z projektem, udzielenie dotacji będzie możliwe po złożeniu wniosku na specjalnym wzorze stanowiącym załącznik do projektu uchwały. Wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez powołaną w tym celu komisję. Pod uwagę będą brane m.in. wysokość środków publicznych na realizację zadania, wysokość środków własnych ROD, stan istniejącej infrastruktury ogrodowej i tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości. O naborze wniosków będzie informował Prezydent Łomży, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w internecie, biuletynie informacji publicznej i tablicy ogłoszeń.

Przedstawiony projekt zakłada również kontrolę realizacji zadań wykonywanych ze środków finansowych uzyskanych z dotacji celowej, a także dopuszcza możliwość zwrotu udzielonej dotacji w przypadku jej niewykorzystania w terminie, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zgłoszony projekt został włączony do porządku obrad Rady Miejskiej w Łomży zaplanowanych na dzień 27 lutego 2019 r.

Z projektem można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

Z artykułem na ten temat, opublikowanym na stronie xlomza.pl, można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio