Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem Marcinem Porzucek - 22.02.2019

W dniu 18 lutego br. w biurze poselskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile z Posłem na Sejm Marcinem Porzucek. Spotkanie dotyczyło zagrożeń jakie niesie dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia.
W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu PZD Marian Praczyk, Wiceprezes Okręgu PZD Maria Fojt oraz Czesław Wiśniewski - Przewodniczący Kolegium Prezesów w Pile.
Zagrożenia wynikające z projektu nowelizacji ustawy przedstawiła Maria Fojt. Poinformowała posła, że wiele ogrodów działkowych ponad 50 lat temu była tworzonych dla pracowników zakładów jako ogrody przyzakładowe. Do gruntów tych ogrodów mogą być zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne. Działkowcy i samorządy ogrodowe z niepokojem odbierają regulacje ujęte w zapisach przejściowych nowelizowanej ustawy zezwalające na 3 letni okres zgłaszania roszczeń. Poza tym poinformowała Posła, że w tak ważnych sprawach dla działkowców i ogrodów pominięto Polski Związek Działkowców w konsultacjach nad projektem ustawy. Przedstawiciele OZ PZD zwrócili do Posła się z prośbą o podjęcie działań w sprawie zastrzeżeń wnoszonych przez samorządy PZD do nowelizowanej ustawy.


Prezes Marian Praczyk przedstawił Posłowi problemy związane z nowelizacją ustawy śmieciowej, która po uzgodnieniach międzyresortowych oraz po konsultacjach społecznych nadal nie spełnia oczekiwań działkowców, ogrodów działkowych oraz Związku.
Przekazano posłowi Stanowisko Krajowej Rady PZD w sprawie nowelizacji Ustawy o nieruchomościach oraz komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zmian dokonanych w projekcie nowelizacji ustawy "śmieciowej".
Poseł poinformował przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD, że podejmie działania w sprawach zgłoszonych przez działkowców do projektu nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami. O podjętych działaniach poinformuje pisemnie OZPZD.

M. F.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.