Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Panią Poseł Małgorzatą Pępek - 20.02.2019

Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD udali się w dniu 18 lutego br. do biura poselskiego Pani Małgorzaty Pępek na spotkanie celem interweniowania w sprawie procedowanej w Sejmie RP zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotowy projekt ustawy i jego zapisy stanowią poważne zagrożenie dla ROD związane ze zgłaszaniem masowych roszczeń byłych właścicieli o zwrot wywłaszczonych dziesiątki lat temu nieruchomości. Należy mieć bowiem na uwadze, że wiele ROD powstawało na wywłaszczonych nieruchomościach z uwagi na niezrealizowanie celu wywłaszczenia, co z kolei pociąga za sobą widmo zwrotu takiego terenu. Projekt ustawy zwiększa uprawnienia byłych właścicieli przyznając im na przykład aż 3 letni okres na zgłaszanie roszczeń.

Dlatego te i inne zagrożenia zostały omówione podczas wizyty u Pani Poseł, która jest członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pracującej nad zmianą ustawy. Pani poseł wysłuchała stanowiska przedstawicieli PZD Okręgu Śląskiego. Przyznała, że jest to ważna kwestia nad którą należy się pochylić. Wskazała, także że będzie w tym temacie prowadzić rozmowy ze swoimi współpracownikami w Sejmie. Mamy nadzieję, że problem zostanie dostrzeżony, a głos działkowców wysłuchany i wzięty pod uwagę podczas prac nad nowelizacją przepisów. Dlatego na ręce Pani Poseł wręczono oficjalne stanowiska Krajowej Rady PZD i Okręgu Śląskiego PZD w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podczas spotkania omówiono także temat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska - Białej. Pani poseł zobowiązała się do podjęcia interwencji u Prezydenta Miasta do którego obecnie spływają wnioski o zmianę niekorzystnych dla ROD zapisów.

 

Mateusz Macianty - Dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.