Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe w Okręgu Sudeckim PZD - 18.02.2019

Polski Związek Działkowców – Okręg Sudecki w Szczawnie-Zdroju realizując zadania wynikające z uchwalonego programu zadań związanych z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ROD Okręgu Sudeckiego w 2019 roku, przeprowadził cykl narad szkoleniowych dla członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD Okręgu Sudeckiego. Do udziału w naradach zapraszano także członków organów szczebla okręgowego tj. ORS PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju.

Narady odbyły się w następujących terminach:

powiat dzierżoniowski i ząbkowicki: 6.02.2019 r.
powiat wałbrzyski i kamiennogórski: 7.02.2019 r.
powiat świdnicki: 8.02.2019 r.
powiat jeleniogórski: 11.02.2019 r.
powiat kłodzki: 12.02.2109 r.


Tematyka narad obejmowała realizację wypełniania obowiązków statutowo organizacyjnych przez organy ROD, w aspekcie zadań dla struktur PZD w zakresie przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2019, aktualnych problemów działkowców i ROD, zadań i roli organów Związku w służbie działkowców.

Na narady przygotowano i przekazywano komplety materiałów na walne zebrania, a także wzory dokumentów pomocnych w bieżącej pracy zarządów ROD.

Omówiono szeroko Wytyczne dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 r. opracowanych i przekazanych wraz z wydawnictwami związkowymi przez Krajową Radę PZD.

Podczas narad wskazywano na konieczność konsekwentnego i poprawnego stosowania zapisów statutu PZD i innych regulacji prawnych, tak aby nie stwarzać powodów do występowania członków Związku o jego unieważnienie.

W dyskusji, która się wywiązała obecni poruszali sprawy związane z wykładnią i stosowaniem w praktyce obowiązującego prawa, sytuacją zewnętrzną i wewnętrzną działkowców, Ogrodów i PZD, aktualnymi problemy Związku i ROD, działaniami PZD na rzecz ogrodów i działkowców, bieżącym funkcjonowaniem ROD oraz zadaniami i rolą organów PZD dla działkowców.

Zachęcano wszystkich uczestników do współpracy i kontaktów z OS PZD, zwłaszcza w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa i we wszelkich dziedzinach, związanych z dalszym istnieniem i rozwojem ogrodnictwa działkowego.

Lidia Miszta

Starszy inspektor

PZD – Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.