Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w ROD i Konferencji Delegatów w 2019 r. w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD - 18.02.2019

W dniu 13.02.2019 roku odbyło się szkolenie dla Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w ROD i Konferencji Delegatów w ROD w 2019 powołanego w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD Uchwałą Nr 96/2018 Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2018 r.

Ocenę przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2019 r. omówił Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD Jerzy Giezek. Zapoznał zebranych z procedurą przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD. Zagadnienia finansowo-księgowe takie jak przygotowanie: sprawozdania finansowego ROD za 2018 rok, preliminarza finansowego ROD na 2019 rok omówiła Główna Księgowa Okręgu Marta Rulewska. Natomiast Piotr Szczerba zatrudniony na stanowisku inspektora ds. inwestycji przedstawił zagadnienia dotyczące realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD.

W trakcie dyskusji wymieniano się doświadczeniami. Przedyskutowane zostały najczęściej występujące problemy i sposoby ich zapobiegania lub rozwiązywania. Uczestnicy otrzymali komplet dokumentacji na walne zebrania oraz formularze dotyczące informacji o przebiegu walnych zebrań.

Agnieszka Michno
Dyrektor Biura Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.