Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Zarządu ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 15.02.2019

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni

81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24

 


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sejmowa Komisja Infrastruktury

Ul . Wiejska 4/6/8

Warszawa

 


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Gdyni, stoi na stanowisku, ze obecny projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych do realizacji celu wywłaszczenia, jest wielce krzywdzący dla ogrodów i Związku.

Uważamy, że reprywatyzacja jest nieodzownym czynnikiem funkcjonowania demokratycznego państwa. Jednak, reprywatyzacja nie może funkcjonować z naruszeniem prawa. Ustawa powinna zabezpieczać interesy wszystkich grup społecznych. Jest nie do przyjęcia tłumaczenie o naprawianiu zaszłości kosztem, drugich. Traktowanie na zasadach preferencyjnych byłych właścicieli.

Ze swej strony jesteśmy przekonani, że obecny projekt ustawy jest tworzony z wielkim naruszeniem interesów społecznych, wielu grup.

 

W imieniu Zarządu Ogrodu
Leonard Niewiński – Prezes

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio