Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 13.02.2019

11 lutego 2019 roku w Pile przedstawiciele działkowców spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem. Ze strony działkowców w spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu w Pile, Andrzej Kierzkowski członek OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile oraz Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa” w Pile. Przedmiotem spotkania był projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W toku rozmowy zwrócono uwagę na zagrożenia dla rodzinnych ogrodów działkowych wynikające z projektu nowelizacji, a w szczególności na proponowaną reaktywację roszczeń w sprawach, w których wydana była ostateczna decyzja. Istnieją wątpliwości czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z interesem publicznym i obowiązującym porządkiem konstytucyjnym. Panu Senatorowi przekazano stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia z prośbą o podjęcie stosownych działań celem wyeliminowania zapisów stanowiących zagrożenie dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.


Drugim tematem były zmiany w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”. Zmieniony projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw odrzucił niektóre propozycje PZD m.in. w zakresie wprowadzenia maksymalnej rocznej opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD w kwocie 48 zł od działki (za śmieci segregowane). Ponadto wprowadzono nowe rozwiązania, godzące w interesy ROD i działkowców. Senatorowi przekazano Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmian dokonanych w projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”.

AK

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio