Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w okręgu podkarpackim - 13.02.2019

W okresie od 30.01.2019r. do 7.02.2019r. w Okręgu Podkarpackim PZD w Rzeszowie odbyły się 3 szkolenia Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z rejonu Rzeszowa oraz Delegatur Rejonowych w Przemyślu i Tarnobrzegu.
Narady szkoleniowe prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Rzeszowie Pani Alicja Paterek.

Głównym tematem narady było przygotowanie i przebieg walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmiany w Regulaminie ROD i Regulaminie Komisji Rewizyjnych.
Ponadto przedstawione zostały zagadnienia dotyczące projektu zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a także zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapoznała uczestników narady z wytycznymi Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD do pracy Komisji Rewizyjnych, z wytycznymi KKR PZD dotyczącymi badania bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2018r. oraz preliminarzy finansowych na 2019r.
Przewodnicząca omówiła również wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD PZD Okręgu Podkarpackiego w zakresie przeprowadzania kontroli ROD.
Uczestnicy narady szkoleniowej otrzymali materiały i dokumenty niezbędne do pracy Komisji Rewizyjnych ROD.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD uczestniczący w naradzie szkoleniowej podjęli stanowisko w sprawie projektu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i związanymi z nimi zagrożeniami dla rodzinnych ogrodów działkowych.


Alicja Paterek
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio