Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Cykl narad szkoleniowych dla aktywu ogrodowego i księgowych rod w Okręgu PZD w Lublinie - 12.02.2019

Tradycyjnie Okręg PZD w Lublinie w miesiącach zimowych organizuje narady szkoleniowe dla Prezesów Zarządów ROD, Przewodniczących Ogrodowych Komisji i księgowych. Rok 2019 to szczególny i ważny rok dla środowiska działkowego. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą Walne Zebrania Sprawozdawczo- Wyborcze, natomiast w Okręgach PZD i Jednostce Krajowej PZD Zjazdy Delegatów PZD.

W związku z powyższym tematyka tegorocznych narad szkoleniowych bezpośrednio związana jest z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych.

Zgodnie z przyjętym przez Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie Harmonogramem Szkoleń, narady odbyły się już dla ROD z terenu działania Delegatury Rejonowej w Białej Podlaskiej i Delegatury Rejonowej w Chełmie. Do końca lutego br. narady odbędą się dla ogrodów z rejonu lubelskiego oraz z terenu działania Delegatury Rejonowej w Zamościu.

W pierwszej części narad osoby szkolące Przewodniczący Delegatur Rejonowych, Dyrektor biura okręgu oraz pracownicy biura poza główną tematyką związaną z kampanią sprawozdawczo-wyborczą przedstawiają aktualne zagadnienia związane m.in. z systemem ochrony danych osobowych w PZD, bezpieczeństwem w ROD, obowiązkiem śledzenia zmian w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz składania wniosków do nowo opracowywanych mpzp lub studium, oświatą ogrodniczą, budową siedzib dla Zarządów. Omawiane są również zapisy znowelizowanego Statutu PZD, Regulaminu ROD oraz stosowanie ustawy o rod.

Druga część przeprowadzanych narad szkoleniowych poświęcona jest sprawom finansowo-księgowym. Główna Księgowa OZ PZD w Lublinie omawia m.in. tematy związane z powoływaniem ośrodków finansowo-księgowych, wdrażaniem programu finansowo-księgowego DGCS PZD System, prawidłowym wykonaniem sprawozdań finansowych oraz preliminarzy finansowych na 2019 r.

Dyskusja uczestników szkolenia toczy się wokół przedstawionych zagadnień, jak również wokół aktualnych spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodu , a przede wszystkim wokół propozycji zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. Szczególnie dużo emocji wzbudza przygotowywana przez resort środowiska zmiana tzw. ustawy „śmieciowej”. W tej ostatniej sprawie środowisko działkowe kieruje do Ministra Środowiska pisma wspierając działania podejmowane przez Krajową Radę PZD, by przyjęte nowe regulacje były dla działkowców korzystne.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio