Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa dla zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego - 11.02.2019

W dniu 30 stycznia br. odbyła się narada szkoleniowa dla członków powołanego przez Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2019, w skład którego weszli członkowie organów statutowych Okręgu Sudeckiego PZD oraz pracownicy Biura Okręgu.

Otwierając naradę Prezes OZS PZD przypomniał zebranym cel i kompetencje walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Prezes zaakcentował, że zgodnie ze statutem PZD istnieje obowiązek zwołania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które musi ustalić liczbę członków organów ROD, dokonać wyboru członków zarządu ROD, komisji rewizyjnej oraz delegatów na okręgowy zjazd), podkreślając zarazem, iż w przypadku nie dokonania wyboru organów ROD, walne zebranie jest nieważne z mocy § 67 ust. 2 statutu PZD. Prezes dodał również, że walne zebranie jest jedynym organem, który posiada uprawnienia do zatwierdzania wysokości obciążeń finansowych działkowców, natomiast Zarząd ogrodu spełnia rolę wykonawczą. Rolę walnego zebrania, jako ciała ustawodawczego należy uświadamiać zarówno działkowcom, jak i zarządom ROD.

Na naradzie omówiono Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 r. opracowane przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

Uczestnikom przekazano materiały pomocne przy obsłudze walnych zebrań, wzory sprawozdań z obsługi zebrań, uwagi i zadania dla członków zespołu w zakresie obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz dane kontaktowe do danego ROD, przydzielonego do obsługi walnego zebrania, a także przekazano nowe zawiadomienia dla działkowców o walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych.

W dalszej części omawiano m.in. sprawy dotyczące zamiarów dotyczących inwestycji i remontów w ROD, przekazano informację o zmianie w kryteriach udzielania dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji OZS PZD w Szczawnie-Zdroju.

Na zakończenie narady Prezes Okręgu podziękował obecnym za uczestnictwo. Zachęcił wszystkich do wspólnej i owocnej pracy (nie tylko w zakresie obsługi walnych zebrań), a w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa zachęcił do jeszcze do większego kontaktu z Biurem Okręgu Sudeckiego, który służy na pomocą w każdym temacie.

Lidia Miszta

Straszy inspektor

PZD – Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio