Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie noworoczne i narada szkoleniowa prezesów ROD z udziałem władz samorządowych Miasta Zabrze - 08.02.2019

W dniu 31.01.2019r. w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu odbyła się narada szkoleniowa prezesów ROD z udziałem władz samorządowych Miasta Zabrze.

Naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych prezesów ROD oraz przybyłych gości: Wiceprezydenta Miasta Zabrze Panią Katarzynę Dzióbę, Przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Panią Łucję Chrzęstek-Bar, Prezesa Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach Pana Józefa Noskiego. Na początku spotkania wszyscy zebrani minutą ciszy upamiętnili śp. Piotra Maślankę, byłego kierownika delegatury w Zabrzu jak również wieloletniego zasłużonego działacza PZD.

Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Śląskiego pan Józef Noski, który w swym wystąpieniu serdecznie podziękował za dotychczasową bardzo dobrą współpracę Urzędu Miasta z ogrodami zabrzańskimi. Wspomniał, że nie wszystkie miasta aglomeracji śląskiej, szczególnie po ostatnich wyborach samorządowych przejawiają takie wsparcie dla ogrodów jak czyni to znakomicie miasto Zabrze. Podczas spotkania odbyła się jeszcze jedna ważna okoliczność, a mianowicie podziękowanie za długoletnią współpracę panu Henrykowi Dziąborowi, który zakończył swoją pracę na stanowisku kierownika ośrodka szkoleniowego w zabrzańskiej delegaturze.

Następnie głos zabrała wiceprezydent pani Katarzyna Dzióba, która podziękowała za zaproszenie na spotkanie i zapewniła wszystkich zebranych, że miasto Zabrze będzie broniło terenów zielonych takich jak ogrody działkowe i w swoich planach zagospodarowania przestrzennego nie planują żadnych inwestycji, a tym samym zabierać zielone płuca mieszkańcom Zabrza. Prezes ogrodu Pani Grażyna Żmijewska-Domżol w imieniu prezesów ROD podziękowała władzom miasta za dotychczasowe wsparcie i dobrą współpracę ale zachęciła jednocześnie miasto do pomocy finansowej w odbudowie wątłej infrastruktury na ogrodach, o potrzebie zmiany systemu grzewczego na ogrodach tym samym poprawę ekologii oraz o możliwą termoizolację domów działkowca.

Obecna pani Wiceprezydent oraz Przewodnicząca Rady Miasta oświadczyły, że będą trwały rozmowy w magistracie aby pomóc działkowcom i zarządom w przedmiotowym temacie. Wracając do porządku narady szkoleniowej prezesów, kierownik delegatury zwrócił uwagę na zbliżające się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebrania które trzeba bardzo dobrze przygotować, ponieważ mogą one wyłonić nowe władze statutowe na ogrodach.

Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski poinformował o zabezpieczeniu środków finansowych w 2019 roku na remonty i utrzymanie infrastruktury ogrodowej w Okręgu Śląskim w wysokości 2 mln zł. Przytoczył jednocześnie Uchwałę Krajowej Rady nr 5 z dnia 23.01.2019 r. o utworzeniu Funduszu Amortyzacyjnego która będzie obecnie konsultowana z Zarządami ROD i aktywem PZD. Kierownik delegatury raz jeszcze zachęcił wszystkich prezesów do wdrażania programu komputerowego DGCS PZD System co pozwoli ułatwić pracę w ogrodach. Na tym sympatyczne i owocne spotkanie zakończono.

Kierownik Delegatury Leszek Bucki 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio