Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Kolegium Prezesów i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Blachowni w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 07.02.2019

STANOWISKO
Kolegium Prezesów i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Blachowni

w sprawie zagrożeń dla działkowców w związku z wprowadzanymi zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego miast przez niektóre samorządy


Mając statutowe upoważnienie Kolegium Prezesów wraz z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Blachowni reprezentujące 300 rodzin działkowych po zapoznaniu się z informacjami medialnymi, gdzie nowe niektóre władze samorządowe na terenie kraju nie wyrażają zgody, aby dotychczas działające ogrody na terenie ich miasta były w rekach działkowców. Postanowiły zatem wprowadzić sobie narzędzie administracyjne w postaci tworzenia nowych projektów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta, gdzie w miejsce zapisu „tereny zieleni działkowej” wprowadzany jest zapis „tereny zieleni urządzonej”, który daje możliwości komercyjnej sprzedaży tych terenów.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec prowadzenia takiej polityki przez niektóre samorządy z naszym kraju, powołując się na Ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, mówiące, że istnieje konieczność zapewnienia dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych jako stałej infrastruktury gmin, które powinny być uwzględnione w procesie ich rozwoju dla dobra ogólnego i przyszłych pokoleń.

I tu nasuwa się pytanie, jaka to jest korzyść dla miasta, gdzie będzie trzeba wydawać publiczne pieniądze na urządzenie zieleni w miastach, skoro ta zieleń już funkcjonuje, a miasta na jej utrzymanie nie wydają ani złotówki. Dlatego też, takie działania niektórych władz samorządowych nie są dla nas zrozumiałe, gdzie brak bezpiecznych zapisów doprowadzi do szybkich likwidacji ogrodów.

Stanowisko to wypowiadane jest z miasta Blachowni, gdzie władze samorządowe już drugiej kadencji zapewniły w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miejsce dla naszych ogrodów wspierając ich rozwój również finansowo, co może być przykładem dla innych miast.

Popierając Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie zagrożeń dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych, wierzymy, że jedność działania w zwartej organizacji pozwoli na skuteczną obronę przed zagrożeniami dla naszych ogrodów.

 

Kolegium Prezesów i Zarządów ROD
w Blachowni.

 

Blachownia 31.01.2019.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio