Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego w sprawie kierunków działań w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dla opracowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy - 07.02.2019

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio