Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Z posłem Waldy Dzikowskim o projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 06.02.2019

 

 

Procedowana w Sejmie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia wzbudza niepokój działkowców obawiających się masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez ogrody działkowe. Polski Związek Działkowców od lat, zgodnie ze swoim statutem występuje w obronie interesów swoich członków. Z tego też względu po powzięciu informacji, że działania Parlamentu mogą doprowadzić do uchwalenia ustawy niosącej zagrożenia dla bytu wielu ogrodów działkowych podjął niezwłocznie działania zmierzające do przedstawienia stanowiska naszego środowiska wobec planowanych zmian prawa. Krajowa Rada PZD już 28 stycznia br. przyjęła Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. W ślad za nią zabrały głos liczne jednostki terenowe Związku, w tym Okręg w Poznaniu. Nasz głos powinien docierać do parlamentarzystów, by wnikliwie analizowali skutki wprowadzanych zmian.

4 lutego br. poznańscy działkowcy odwiedzili członka komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Sejmu RP posła Waldy Dzikowskiego, by przedstawić swoje obawy związane z projektowanymi zmianami prawa. Oprócz przewodniczącego delegacji prezesa Okręgu Zdzisława Śliwy w spotkaniu z Posłem udział wzięli poznańscy prezesi ogrodów działkowych: Teresa Lorenz- prezes ROD Zagajnik, Hanna Kaniewska – prezes ROD Szafirek oraz Anna Socha – prezes ROD Czarnuszka. Prezesi ROD podkreślali, że sprawa jest istotna także dla ich ogrodów, wobec których mogą wystąpić roszczenia o zwrot gruntów byłych właścicieli lub ich następców. Wręczono Panu Posłowi stanowiska w tej sprawie podjęte przez KR PZD i Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu, a także materiał analityczny opisujący możliwe zagrożenia dla poznańskich ogrodów działkowych. Proszono, by Poseł w komisji pracującej nad nowelizacją ustawy zadbał, by głos działkowców obawiających się o utratę swoich działek wybrzmiał w toku prac.

Poseł Dzikowski podziękował za złożony głos i obiecał przekazać nasze uwagi w toku prac nad ustawą. Zwrócił tez uwagę, że dobrze się stało, ze reakcja zainteresowanych jest tak szybka. Przy okazji spotkania przypomniano, że mająca już 5 lat ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, przy której uchwalaniu aktywnie uczestniczył Pan Poseł, dobrze chroni działkowców oraz ogrody działkowe i jest powszechnie uznawana za dobry akt prawny.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio