Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezesów ROD Okręgu w Częstochowie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 05.02.2019

STANOWISKO

Prezesów  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych

okręgu  w  Częstochowie

z  narady  w  dniu  28.01.2019  roku

w sprawie projektu  nowelizacji ustawy o gospodarce  nieruchomościami

 

Prezesi  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  okręgu  w  Częstochowie  obecni  na  naradzie  po  zapoznaniu  się  z  informacją  dotyczącą  projektu  nowelizacji  ustawy  o  gospodarce  gruntami  w  zakresie  zwrotu nieruchomości  zbędnych  dla  realizacji  celu  wywłaszczenia  stwierdzają,  że  proponowane  zapisy  godzą  w   żywotne  interesy  obywateli  posiadających  prawo  do  korzystania  z  nieruchomości  posadowionych  na  gruntach  będących  własnością  Skarbu  Państwa  czy  samorządu  terytorialnego.  Dotyczy  to użytkowników  działek  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  czy  lokatorów  mieszkań.

Przygotowany  projekt  ustawy  ( druk  nr 3108 ) naszym  zdaniem  zawiera  propozycję,  która  będzie służyć  pogłębieniu  tzw.  dzikiej  „reprywatyzacji”.  Przyjęte  rozstrzygnięcia  faworyzują  interesy  byłych  właścicieli,  lekceważąc   przy  tym  nabyte  na  przestrzeni  ostatnich  kilkudziesięciu  lat  prawa  osób,  które  korzystały  i  inwestowały  w  dobrej  wierze  w  nieruchomości,  które  zostały  im  przekazane.  Należy  podkreślić,  że  wszystkie  te  osoby  na  przestrzeni  ostatnich  30  lat  miały  możliwość  skorzystania  ze  swoich  uprawnień  dotyczących  zwrotu  zgodnie  z  ochrona  zagwarantowana  w  polskim  prawie.  Niezrozumiałym  jest  dla  nas  fakt  przywracania  terminów  w  sprawach  już  definitywnie  rozstrzygniętych. 

Projekt  ustawy  nie  przewidział  skutków  roszczeń  w  stosunku  do  lokatorów mieszkań,  działkowców,  placówek  oświatowych,  szpitali  czy  innych  obiektów  użyteczności  publicznej. 

Dlatego  w  trosce  o  poszanowanie  praw  nabytych  apelujemy  do  Parlamentu  o  zastosowanie  instytucji  przedawnienie  i przyjęcie  rozstrzygnięć  podobnie  jak  to  występuje  w  przypadku  zasiedzenia  w  złej  wierze  tj.  powinno  dotyczyć  jedynie  okresu  30-letniego.  Ważnym  elementem  będzie  również  usunięcie  zapisów  przewidujących  preferencyjne  traktowanie  byłych  właścicieli  w  stosunku  do  innych osób. 

 

Prezesi  ROD  Okręgu  w  Częstochowie

 

 

 

Częstochowa  28.01.2019.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio