Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Okręgu Poznańskim - 30.01.2019

Rozpoczęły się w Okręgu Poznańskim przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Kończąca się kadencja organów Związku stawia szczególne wyzywania przed zarządami i komisjami rewizyjnymi ogrodów. Dobre przygotowanie kampanii jest gwarancją zapewnienia ciągłości zarządzania ogrodami i sprostania niełatwym problemom, jakie mogą się pojawić w toku zebrań. Dlatego też Okręg Poznański przykłada dużą wagę do zimowej tury szkoleń, którą objęto aktyw ogrodów działkowych. Tradycyjnie już odbywamy szkolenia w rejonach działania kolegiów prezesów w dwóch grupach. W pierwszej grupie uczestniczą: prezesi (lub wiceprezesi), sekretarze ROD i zastępcy przewodniczących (lub przewodniczący komisji rewizyjnej). W grupie drugiej szkoleni są: przewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych (lub zastępcy przewodniczących) oraz wiceprezesi (lub prezesi), skarbnicy i księgowi ROD. Łącznie odbędą się 22 szkolenia prowadzone przez kierowniczą kadrę Okręgu w osobach prezesa Okręgu, wiceprezesów i dyrektora biura oraz przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej i głównej księgowej Okręgu. Szkolenia rozpoczęły się 22 stycznia i trwać będą do 21 lutego br.

 Bogata tematyka szkoleń zachęca do aktywnego udziału uczestniczących w naradach, co potwierdziły już odbyte szkolenia w Poznaniu, Śremie i Gostyniu. Jeszcze w tym tygodniu odbędą się kolejne szkolenia w Poznaniu, Gnieźnie i Wrześni. Obok mającej najważniejsze znaczenie problematyki przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, której poświęca się najwięcej miejsca na naradach przypominając o obowiązkach zarządów ROD i komisji rewizyjnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrań, poruszane są równie istotne sprawy jak procedury przygotowania inwestycji w ogrodach, sposoby zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych i zewnętrznych, wprowadzone zmiany w sposobie wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w ROD, przypominane są obowiązujące ustalenia w zakresie finansowania działalności Związku wynikające z uchwał organów nadrzędnych. Akcentowane są korzyści wynikające z posługiwania się programem DGCS PZD System na etapie przygotowania walnych zebrań i powiadamiania o nich działkowców. Narady są także okazją do przedstawienia zmian wynikających z wejścia w życie od 1 stycznia br znowelizowanego Regulaminu ROD oraz przypomnienia obowiązujących od tego roku ustaleń statutu PZD.

Szkolenia są wspomagane prezentacją multimedialna oraz wykorzystane są materiały dostarczonych przez jednostkę krajową. Z zadowoleniem odbierane są m.in. „Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019r.” a także druki zaproszeń na walne zebranie, które obok informacji bezpośrednio dotyczących walnych zebrań zawierają także informację w sprawie przetwarzania danych osobowych działkowca przez PZD. Przy okazji narad wydawane są ogrodom działkowym druki zaproszeń na walne zebrania i inne brakujące dokumenty dla zarządów i komisji rewizyjnych.

 Niezależnie od toczących się narad aktywu ogrodów Okręgowy Zarząd zaplanował także odbycie13 lutego br. narady osób przewidzianych do obsługi walnych zebrań. Rola obsługującego walne zebranie będzie szczególnie istotna w bieżącym roku. Do obsługującego będzie należało nie tylko czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zebrania, lecz także udzielenie wszechstronnej pomocy zarządowi ROD w czasie przygotowania zebrania i podczas jego przebiegu oraz przekazanie działkowcom ważnych informacji z życia Związku i wspierania ogrodów przez Okręg i Krajową Radę. Całokształt podjętych działań winien zapewnić sprawne przeprowadzenie w okręgu kampanii sprawozdawczej i wybór nowych organów Związku w rodzinnych ogrodach działkowych zdolnych do sprostania zadaniom czekających do realizacji w nowej kadencji w latach 2019-2022.

 dr Zdzisław Śliwa

prezes Okręgu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio