Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Fachowe doradztwo i upowszechnianie wiedzy w ramach działalności oświatowej Polskiego Związku Działkowców - 29.01.2019

Głównym założeniem działalności oświatowej PZD jest popularyzacja wiedzy z zakresu ogrodnictwa, modernizacji i zagospodarowania ogrodów.

Polski Związek Działkowców jest jedną z niewielu organizacji w Polsce, która obejmuje tak liczną grupę odbiorców - bowiem z ogrodnictwem działkowym związane jest ponad 1 milion osób. Dlatego dobra oferta szkoleniowa i  wydawnicza jest kluczem do upowszechniania rzetelnej wiedzy i stanowi tak istotną w obecnych realiach bazę informacyjną.

Komu służy Polski Związek Działkowców?

Zakres działalności oświatowej obejmuje wszystkie jednostki Stowarzyszenia ogrodowego rozpoczynając od Krajowej Rady poprzez okręgi współpracujące z ośrodkami szkoleniowymi w delegaturach lub rejonach, rodzinne ogrody działkowe i wreszcie ostatecznych odbiorców wspólnych działań – działkowców. Oprócz instruktorów i członków działających w strukturach PZD, działalność oświatowa Stowarzyszenia skierowana jest również do osób i organizacji niezwiązanych z ogrodnictwem działkowym, a zajmujących się tą dziedziną amatorsko.

Popularyzacja zagadnień dotyczących ogrodnictwa działkowego wśród nie-działkowców, ma przede wszystkim na celu kreowanie pozytywnego wizerunku stowarzyszenia oraz nawiązywanie i utrwalanie relacji z instytucjami oświatowymi, organizacjami pożytku publicznego, a także zaznaczenia swojej obecności w  środowisku lokalnym.

Szeroka oferta doradczo-szkoleniowa

Do upowszechniana wiedzy wykorzystywane są różne formy przekazu, począwszy od otwartych szkoleń i porad prowadzonych w okręgach i na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, poprzez broszury informacyjne, publikacje PZD i Wydawnictwa „działkowiec”  oraz strony internetowe Polskiego Związku Działkowców.

Oferta szkoleniowa jest dostosowana do potrzeb i zaawansowania wiedzy uczestników. Polski Związek Działkowców prowadzi system szkoleniowy na wszystkich szczeblach struktury. Co najmniej dwa razy do roku odbywają się narady szkoleniowe dla instruktorów etatowych oraz Społecznej Służy Instruktorskiej, podczas których omawiane są główne kierunki działalności oświatowej i formy wdrażania nowych programów w rodzinnych ogrodach działkowych. W ramach kształcenia ustawicznego, istnieje możliwość poszerzenia wiedzy specjalistycznej instruktorów działających w Stowarzyszeniu, dzięki tematycznym wykładom prowadzonym przez ekspertów ze środowiska naukowego oraz wykładowców akademickich. Instruktorzy biorą również czynny udział w ogólnopolskich programach współfinansowanych ze środków unijnych, a organizowanych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, których głównym założeniem jest ochrona bioróżnorodności gleb oraz zachowanie puli genowej rodzimych gatunków roślin ogrodniczych.

Instruktorzy etatowi i społeczni propagują wiedzę poprzez szkolenia dla działkowców organizowane w biurach okręgów oraz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Bardzo ważnym działaniem w zakresie przekazu informacji dotyczących zagadnień prawnych obowiązujących w Stowarzyszeniu PZD, a także oświaty ogrodniczej ułatwiającej poprawne zagospodarowanie i użytkowanie rodzinnych ogrodów oraz działek są szkolenia dla nowych działkowców, które organizują systematycznie wszystkie okręgi. Ranga tych szkoleń jest o tyle istotna, że przekazywane podczas nich informacje zapobiegają wielu nieprawidłowościom powstającym w pierwszych etapach dostosowywania zagospodarowania działki do potrzeb nowego użytkownika.

W ogrodach i okręgach odbywają się również szkolenia dla bardziej zaawansowanej grupy odbiorców. Doświadczeni działkowcy uczestniczą w wykładach tematycznych, pogadankach oraz pokazach praktycznych, które najczęściej odbywają się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Wiele zarządów ogrodów zgłasza zapotrzebowanie na tego typu instruktarz i spotyka się on z dużym zainteresowaniem wśród użytkowników działek.

Miłośnicy ogrodnictwa są też zapraszani na otwarte szkolenia organizowane w okresie zimowym, podczas których mogą uczestniczyć w cyklu wykładów o szerokiej tematyce związanej z ogrodnictwem działkowym.

Gdzie szukać rzetelnej wiedzy?

Polski Związek Działkowców dysponuje bogatą bazą portali informacyjnych, na których systematycznie aktualizowane są artykuły zlokalizowane w zakładkach „porady ogrodnicze”. Wszystkie opracowania przygotowywane są przez specjalistów z wykształceniem kierunkowym w tej dziedzinie. Dodatkową zaletą prezentowanych porad jest fakt, że omawiane tematy przedstawione są przystępny sposób, a doradztwo promowane w Stowarzyszeniu i Wydawnictwie „działkowiec” jest trafne i dostosowane do realiów polskich ogrodów i warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju. Dla osób preferujących tradycyjny sposób komunikacji przypominamy, że warto korzystać także z doradztwa indywidualnego dostępnego pod numerami telefonów poszczególnych okręgów PZD.

Białystok (85) 732 22 58; Gdańsk (58) 341 75 25; Katowice (32) 255 40 85; Kielce (41) 342 36 69; Kraków (12) 638 23 95; Lublin (81) 532 24 35;

Łódź (42) 655 94 54; Olsztyn (89) 527 55 12; Opole (77) 454 28 52;

Poznań (61) 823 61 71; Rzeszów (17) 854 35 52; Szczecin (91) 433 80 59; Wałbrzych (74) 840 05 53; Warszawa (22) 836 51 48; Wrocław (71) 354 41 60; Zielona Góra (68) 452 57 67.

 

W Internecie pewne źródło wiedzy stanowią również publikacje instytucji naukowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Stacji Chemiczno-Rolniczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

  • Na stronach internetowych ODR-ów w zakładce „porady/produkcja ogrodnicza” można znaleźć wiele tematów istotnych nie tylko dla rolników, ale również dla ogrodnictwa amatorskiego oraz upraw ekologicznych.
  • Stacje Chemiczno-Rolnicze publikują głównie opracowania na temat oceny stanu gleby i podłoży, ale można dowiedzieć się również w jaki sposób prawidłowo pobrać próby glebowe i kiedy oraz jakie badania gleby warto wykonać.
  • PIORiN przoduje w informowaniu na temat sygnalizacji pojawienia się poszczególnych agrofagów. Dlatego wybierając zakładkę „sygnalizacja” i określając na mapce lokalizację swojego ogrodu, można w szybki i trafny sposób wyznaczyć optymalny termin wykonania zabiegów związanych ochroną roślin.

W dobie Internetu, który zalewa fala informacji na tematy ogrodnicze, należy pamiętać o tym, że nie zawsze ich źródło jest pewne. Dlatego zachęcamy wszystkich miłośników ogrodnictwa do korzystania z dobrych źródeł sprawdzonej i rzetelnej wiedzy.

 

Dr inż. Anna Ewa Michowska,

Instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu w Lublinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.